şükela:  tümü | bugün
  • temel amacı (kâr etmenin yanı sıra) toplumsal olarak pozitif etki yaratmak olan kurumsal şirketlerdir. amerika'da 30 eyalet ve dc'de bu kurumları tanımlayan ve işleyişini düzenleyen yasal düzenlemeler yapılmıştır. sosyal anlamda katma değer yaratacak faaliyetlerde her ne kadar ciddi bir heyecanı barındırsalar da yeterince profesyonel olmamalarından dolayı yeterli etkiyi oluşturamayan stk'lara ciddi bir alternatif oluşturulmuştur. insanoğlu her ne kadar toplumsal yönleri olan bir varlık da olsa temel amacı bireysel faydayı maksimize etmektir. yani işin finansal boyutunda kâr etmektir. bunun için amacı kâr etmek olan kuruluşlar kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan daha verimli işlerler ve daha fazla etki yaratırlar. işte bu yüzden kurumsal şirket profesyonelliğinin sosyal sorumluluk projelerinin ötesine taşınarak sosyal anlamda pozitif etki yaratmanın temel amaç haline getirildiği yeni bir kurumsal şirket modelinin oluşturulması insanlığa hizmet olarak son derece önemli bir adımdır. söz gelimi, daha iyi bir çevre için fosil yakıtların azaltılmasını istiyorsak buna greenpeace'in petrol platformuna çıkarak bayrak diktiği gösterilerle değil fosil yakıtlara alternatif olan yakıtların işleyen bir iş modeliyle petrole hem pratik hem de ekonomik olarak daha iyi alternatifler üreterek olabilir.