şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bilişsel alanı bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olarak altı ve her basamağı da alt basamaklara ayırmıştır.
  eğitimin amacı, öğrenciyi sadece bilişsel alanda yetiştirmek değil, duyuşsal ve devinişsel alanlarda da yetiştirmektir. hem insan hayatının çok yönlülüğü hem de etkili eğitim için bu gereklidir.
  her alanın alt basamakları birbirinin önkoşuludur. bilgi olmadan kavrama, kavrama olmadan uygulama, uygulama olmadan analiz, hepsi olmadan sentez, sentez olmadan değerlendirme olamaz.
  öğretilecek davranışlar basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru aşamalı sıralanmalıdır. basit ve kolay davranışların ilk sıralara, karmaşık ve zor davranışların daha sonraki basamaklara konulması gerekir.
 • caroll'ın okulda öğrenme modelinden etkilenerek okulda öğrenme modelini geliştirmiştir. bu model tam öğrenmenin okulda uygulanan halidir.
  bloom'un geliştirdiği tam öğrenme, öğrencilere planlı ve duyarlı öğretim hizmeti sağlamasına, öğrenme güçlükleri olanlara zamanında müdahale edilmesine ve öğrenme için yeterli zamanın verilmesine dayalıdır. tüm bunlar için öğretim hizmetlerinin niteliği önemlidir. insanların arasındaki öğrenme düzeyi farklılıklarını doğuştanlığa değil öğretme öğrenme ve çevresel faktörlere bağlamaktadır dolayısıyla bir öğrencinin öğrenme düzeyi olumlu değişikliklerle yükseltilebilir. araştırmacılar bu yöntemin uygulandığı okullarda öğrenme başarısının yüzde otuz olduğunu ortaya koymuşlardır ki öğrencinin sosyo-ekonomik durumu ne olursa olsun. önemli bir modeldir baya, öğlerini de yazayım tam olsun;
  öğrenci nitelikleri - öğretim - öğrenme ürünleri
 • egitimde bilissel alanı bir cok bilim adamı sınıflamıstır. bunlardan en onemlilerinden biri de bloom'dur. bloom, bilissel alanı, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olarak altı basamağa ve her basamağı da alt basamaklara ayırmıştır.

  bloom taksonomisi:

  bilişsel alan ile ilgili amaçlar

  1.00 bilgi (tanima ve hatirlama)
  1.11 terimlerin bilgisi
  1.12 olguların bilgisi
  1.21 alışıların bilgisi
  1.22 yönelimler ve aşamalı dizilerin bilgisi
  1.23 bölümlemeler ve bölümlemelerin bilgisi
  1.24 ölçütlerin bilgisi
  1.25 yöntemlerin bilgisi
  1.31 ilke ve genellemelerin bilgisi
  1.32 kuram ve yapıların bilgisi
  2.00 kavrama
  2.10 çevirme
  2.20 yorumlama
  2.30 öteleme (kestirme)
  3.00 uygulama
  4.00 ayriştirma (analiz)
  4.10 öğelere dönük ayrıştırma
  4.20 ilişkilere dönük ayrıştırma
  4.30 örgütleme ilkelerine dönük ayrıştırma
  5.00 bireşim (sentez)
  5.10 özgün bir ileşitim içeriği oluşturma
  5.20 bir plan ya da işlemler takımı oluşturma
  5.30 soyut ilişkiler takımı önerme
  6.00 değerlendirme
  6.10 iç ölçütlere göre değerlendirme
  6.20 dış ölçütlere göre değerlendirme

  duyuşsal alan ile ilgili amaçlar

  1.00 alma(algilama)
  1.10 farkında olma
  1.20 almaya açıklık
  1.30 denetimli ya da seçici dikkat
  2.00 tepkide bulunma
  2.10 uysal davranma
  2.20 karşılık vermeye isteklilik
  2.30 karşılık verme sonucu doyuma ulaşma
  3.00 değer verme
  3.10 değeri kabullenme
  3.20 değeri yeğleme
  3.30 değere adanmışlık
  4.00 örgütleme (düzenleme)
  4.10 değeri kavramsallaştırma
  4.20 değeri örgütleme
  5.00 kişiliklendirme (karakteritze etme)
  5.10 davranış ölçütü durumuna getirme
  5.20 karakterlenme

  devnimsel alan ile ilgili amaçlar

  1.00 algilama (uyarilma)
  1.10 duyusal uyarılma
  1.20 işaret seçme
  1.30 çevirme
  2.00 kilavuz denetiminde yapma
  2.10 kılavuzla yapma
  2.20 kendi kendine yapma
  3.00 beceri durumuna getirme
  3.10 istenilen nitelikte yapma
  3.20 istenilen nitelik ve sürede yapma
  3.30 istenilen nitelik, süre ve yeterlikte yapma
  4.00 uyum (duruma uydurma)
  5.00 yaratma
 • zihinsel öğrenmelerin baskın olduğu ve bu becerilerin geliştirildiği alan olan bilişsel alanın hedeflerini; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme olarak sınıflandırmıştır. yaptığı bu aşamalı sınıflandırmaya bloom taksonomisi denir.
 • 1956 yılında "eğitsel hedeflerin taksonomisi" çalışmasını açıklayan chicago üniversitesi profesörüdür. bloom'un saptadığı bilişsel alanın 6 aşaması (bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) öğretimde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri için kullanılmaktadır.
 • yoklanacak ogrenci davranislari en kapsamli ve yaygin olarak benjamin bloom ve arkadaslari tarafindan siniflandirilmistir.

  (bkz: bloom taksonomisi)

  bu taksonomi, hedeflerin basitten karmasiga, kolaydan zora, somuttan soyuta birbirinin on kosulu olacak sekilde asamali siralanmasidir.

  1- bilgi
  2- kavrama (anlama)
  3- uygulama
  4- analiz
  5- sentez
  6- degerlendirme (sonuc)