şükela:  tümü | bugün soru sor
  • osmanlı devletindeki ilk dil bilgisi kitabını yazmış ve bu kitabı dönemin padişahı yavuz sultan selim'e sunmuş olan zat.
  • 16.yy'da yaşamış olan bu zatın yazdığı dil bilgisi eserinin adı müyessiretü'l ulûm (ilimlerin kolaylıkları) dur. eserinden iyelik ekleriyle ilgili çok ilginç bir paragrafı aynen alıntılarsak;

    "ve dahi şuncugaz, buncugaz ki dirler, 'şu, bu' işaret isimleridür. kıyas bu idi ki 'şucugaz, bucugaz' diyeydük. tasgirine gelecek artuklığı bir nun ile getürdiler. cevab virüb dirüz ki; 'şu' kelimesinün aslı 'şun' idi. 'bu' kelimesinin aslı 'bun' idi. lakin tekbirinde hiffet içün hafz itdiler. tasgirine gelecek ol nun'ı girü getürdiler."
  • 2012 yılında bergama belediyesi tarafından restorasyonu yapılan eski bir rum okulunda adına eğitim tarihi müzesi açılmış, 2016 yılında heykeltraş ekin erman tarafından yapılan heykeli kent merkezine yerleştirilmiş, 1530'da türkçe'nin ilk dil bilgisi kitabı olarak adlandırılan müyessiretü'l-ulûm'un yazarı bergamalı dil bilimci.
  • hayatı hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız, türkçenin türkçe yazılan ilk dil bilgisi kitabının yazarı. kitabı,
    kanuni sultan süleyman’ın veziri ibrahim paşa’ya sunmuştur ve eserin başında kendisini öven bir kaside yazmıştır.