şükela:  tümü | bugün
 • türk medyası tarafından "kara teslim" anlamında kullanılan bir terim olabilmesine karşın, dünyadaki en genel anlamı devrim karşıtı hareketlerdeki katliamdır.
  "kızıl terör" kavramına karşıt olarak tanımlanmıştır..
  (bkz: beyaz/#5367920)
 • semitizm tarafından bakınca nazizm olsa gerek.
 • fransız ihtilalinde kralcıların, jakobenlere ve terörcülere karşı giriştikleri kanlı eylemler dizisi de tarihte beyaz terör diye anılmaktadır.
 • (bkz: #5367920)
 • beyaz terör ittifak halinde hareket edemeyen dağınık anti-bolşevik grupların hepsinin gerçekleştirdiği katliamları kapsamaktadır. ancak beyaz terör’de sadece rusya’daki bolşevik karşıtı gruplar değil doğrudan olaya müdahale eden abd, ingiltere ve fransa gibi emperyalist devletler de etkili olmuştur. bu devletler beyaz ordu’ya maddi yardım yapmakla kalmamış rusya’ya asker sevkiyatı yaparak sovyet hükümetini devirebilmek için katliamlara ortak olmuşlardır. ayrıca mevcut durumdan istifade eden japonya, polonya ve romanya çarlık döneminde rusya ile olan anlaşmazlıkların da etkisiyle toprak kazanmak için bu savaşa müdahil olmuşlardır.

  beyaz terör sovyet tarihinde elit soylu sınıfının destekçilerinin sömürülen yoksul kitlelere yönelik şiddet hareketi olarak tarif edilmiştir. kızıl ordu’da savaşanlar daha çok büyük şehirlerdeki fabrikalarda çalışan işçiler olurken, beyaz ordu saflarındakiler ise çar yanlısı generallerin kumandasında bulunan büyük toprak sahipleri ve burjuva kökenlilerdi. rus kazakları ikiye bölünmüştü ve her iki kesime de destek verenler vardı. çarlık döneminde ayrıcalıklı bir konuma sahip ortodoks kilisesi ise beyaz ordu destekçisiydi. beyaz terör diğer taraftan farklı olarak denetimsiz bir biçimde olması, beyaz generallerin otoriteyi sağlayamamaları, orduların dağınık olması gibi sebeplerden daha tehlikeli bir nitelik kazanmıştı.

  bazı rus tarihçiler beyaz terörün amacının kırsal kesimde bolşevik saflarına katılıma karşı bir sindirme hareketi olduğunu ifade etmişlerdir. beyaz terör örgütlü olarak emir-komuta zinciriyle gerçekleşmesine karşın, üst düzey subayların birlik halinde hareket edememeleri ve generallerin astlar üzerinde yeterince otorite sağlayamaması dolayısıyla daha ciddi bir tehlike yaratıyordu. bazı rus tarihçiler ise beyazların en önemli komutanlarından aleksandr kolçak’ın kazak atamanlar üzerinde kontrolü sağlamakta yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.