şükela:  tümü | bugün
  • miladi 994-1066 arasında nişabur ve çevresinde yaşamış muhaddis ve şafii fakihi. (ölümü hicri 458'e tekabül ediyor) tam künyesi ebu bekr ahmed bin hüseyin bin ali beyhaki imiş.

    bağlı bulunduğu şafii mezhebinin hükümlerine dayanak olan hadislerin toplanması ile başladığı ilmi çalışmaları neticesinde hadis ilmine ciddi katkıları olmuştur. eserlerinde senetsiz rivayet aktarmayan beyhaki, mevzu olduğunu bildiği haberleri de kitaplarına almamış. hadislerin kütüb üs sitte ile sınırlı veya hadis ilminin onlarla birlikte donup kaldığı gibi düşüncelerinin hakim olduğu günümüz islam toplumlarına bunun aksini haykıran eserleri vardır.

    ayrıca tdv islam ansiklopedisi nde aktarılanlara göre şafii fıkhının geniş muhitlere yayılmasında ve buralarda tutunmasında beyhaki'nin ve eserlerinin büyük katkısı olmuş.

hesabın var mı? giriş yap