şükela:  tümü | bugün
  • ruûs ve tahvil kalemlerinin amiri ve reisülküttabın yardımcısı.
    divân-ı hümâyun 'a bağlıdır. kamus'a göre bitikçi sözcüğünden gelmiş olabilir.
  • divan-ı hümayun'da alınan kararları, evrakları zaptetmekle görevlidir. ferman ve beratlar burada yazılır. yabancı devlet ve azınlıklara ait raporlar burada incelenir. kanunnameler, nizamnameler burada saklanır. bir durumun anlaşmalara uygun olup olmadığına burada karar verilir. buradan çıkan karar ilgili birimlere gönderilir. bu kalemin müdürüne ''beylikçi efendi'' denir.
  • osmanlı imparatorluğu'nun en önemli yüksek karar organı olan "divan-ı hümayun"un; alınan kararların ve görüşülen konuların tutanakları ile dış ilişkiler ile ilgili alınan kararları yazıya geçiren, anlaşmalarla ilgili metinleri düzenleyen organıdır.