şükela:  tümü | bugün soru sor
 • eczacıbaşı' nın yeni non steroid anti enflamatuar ilacıdır. tüm agrılı, sızılı, ateşli hastalıklarda, alkollü gecelerin sabahlarında, menstürasyon spazmlarında, ağrı kesici ve ateş düşürücüye ihtiyac duyulan herzaman kullanılabilir.
 • kullanıcılar arasında "alıyorsun ve o saniye ağrıyı unutuyorsun" genel kanısını sağlayabilmiş nadir ağrıkesicilerden. medikal dil ile ketoprofen etken maddeli analjezik antienflamatuar. ilaç kullanımını sevmeyen bünyelerde bile hayranlık uyandırabiliyor. "telefon, cüzdan, gözlük, bi profenid..çantamın vazgeçilmezleri" bile denilebilir. kutusu da pek şıkmış.*
  ufak bir detay: sindirim sistemi hassas hastalarda diyareye sebep olabiliyor.
 • analjezik, antienflamatuvar.

  zomig aşağıdaki durumlarda kontrendikedir; - ürünün bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda, - kan basıncı kontrol altında olmayan hipertansiyon vakalarında, - iskemik kalp hastalığında, - koroner spazm/printzmetal angina vakalarında kullanılabilir.

  'zomig' yalnızca, migren teşhisi açıkça konulmuş olan hastalarda kullanılmalı ve önemli olabilecek diğer nörolojik durumların bulunmadığına dikkat edilmelidir. 'zomig'in hemiplejik veya baziler migren tedavisinde kullanımıyla ilgili herhangi bir veri mevcut değildir. 'zomig', semptomatik wollf-parkinson-white sendromu vakalarına veya kalpteki aksesuvar uyaran iletimi yollarına eşlik eden aritmileri olan hastalara verilmemelidir. çok nadir durumlarda bu sınıftan olan bileşikler (5ht1b/1d agonistleri) koroner vazospazm ve miyokard enfarktüsü ile ilgili olabilir. iskemik kalp hastalığı riski olan hastalara zomig'de dahil bu sınıftan bileşiklerle tedaviye başlamadan önce kardiyovasküler değerlendirme yapılması önerilir (bkz: kontren.) diğer 5ht1b/1d agonistleri gibi zolmitriptan kullanılmasından sonra da prekordiyal bölge üzerinde atipik duyular bildirilmiştir. fakat klinik çalışmalarda bu his, aritmilere veya ekg'deki iskemik değişikliklere eşlik etmemiştir. 'zomig' kan basıncını (ileri yaştakilerde daha da belirgin olmak üzere) hafif ve geçici bir şekilde yükseltebilir. ancak klinik çalışma programında bu, herhangi bir klinik sekel ile bağlantılı bulunmamıştır. gebelik gebe kadınlarda 'zomig' yalnızca, annede elde edilecek faydaların, fetusun karşı karşıya kalabileceği risklerden açıkça daha fazla olması durumunda kullanılmalıdır. gebe kadınlarda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. laktasyon zolmitriptan'ın insanlarda anne sütüne geçişi konusunda herhangi bir veri mevcut olmadığından 'zomig'in bebeğini emziren kadınlarda kullanılması sırasında dikkatli olmak gerekir. araç ve makina kullanmaya etkisi 20 miligrama kadar çıkan 'zomig' dozları, psikomotor test performansını anlamlı şekilde bozmamıştır. 'zomig' kullanımının, hastaların araç ya da makine kullanma yeteneğini bozma olasılığı yoktur. ancak somnolans görülebileceği dikkate alınmalıdır.

  'zomig' iyi tolere edilir. yan etkiler genelde hafif/orta şiddettedir, geçicidir, ciddi değildir ve ilave tedavi uygulanmaksızın kendiliğinden düzelir. olası yan etkilerin, dozun alınmasını izleyen 4 saat içerisinde görülme eğilimi vardır ve bunlar, tekrarlanan dozlardan sonra sıklaşmaz. çok nadir vakalarda diğer 5ht1b/1d agonistleri ile olduğu gibi angina pectoris ve miyokard enfarktüsü rapor edilmiştir. en çok aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: bulantı göz kararması somnolans sıcaklık hissi asteni ağız kuruması duyu anormallikleri veya bozuklukları bildirilmiştir; boğazda, boyunda, ekstremitelerde ve göğüste (ekg'de iskemik değişikliklerin eşlik etmediği) ağırlık, daralma, ağrı ya da baskı hissi ortaya çıkabilir; kas ağrıları, kaslarda dermansızlık, parestezi ve dizestezi görülebilir.

  beta blokerler, oral dihidroergotamin, pizotifen gibi migren profilaksisi ilaçlarının birlikte kullanılmasının, 'zomig'in etkinliğinde değişiklik yaptığını veya istenmeyen etkilere yol açtığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. parasetamol, metoklopramid ve ergotamin gibi akut semptomların tedavisi amacıyla kullanılan ilaçlar, 'zomig' farmakokinetiği ve tolerabilitesi üzerinde etkisizdir. 'zomig' tedavisini izleyen 12 saat içerisinde diğer 5ht1b/1d agonistleri alınmamalıdır. spesifik bir mao-a inhibitörü olan moklobemid alınmasından sonra zolmitriptan'ın auc değerinde %26 yükselme görülmüş, aktif metabolitin auc değeri ise 3 kat artmıştır. bu nedenle, bir mao-a inhibitörünün alınmasından sonraki 24 saat içerisinde kullanılacak 'zomig' miktarı, 7.5 mg'ı aşmamalıdır. genel bir p450 inhibitörü olan simetidin uygulamasını takiben zolmitriptan'ın yarı ömrü %44 ve auc değeri %48 artar. buna ilave olarak aktif metaboliti (183c91) n-desmetil yarı ömrü ve auc değeri iki katına çıkar. simetidin kullanan hastalarda 24 saatte maksimum 5 mg zomig kullanılması önerilir. bütün etkileşim profili baz olarak alındığında sitokrom p450 izoenzim cyp1a2 inhibitörleri ile etkileşim gözardı edilemez. bundan dolayı bu tip bileşiklerden fluvoksamin ve kinolon grubu antibiyotikler (siprofloksasin gibi) ile de aynı şekilde doz azaltılması önerilir. fluoksetin zolmitriptan'ın farmakokinetik parametrelerini etkilemez. spesifik serotonin geri alım inhibitörleri olan fluoksetin, sertraline, paroksetin ve sitalopram'ın terapötik dozları, cyp1a2'yi inhibe etmez. sağlıklı küçük bir gönüllü grubunda zolmitriptan, ergotaminle birlikte kullanıldığında farmakokinetik etkileşim görülmemiştir. 'zomig'in ergotamin/kafein ile birlikte verilmesi, iyi tolere edilmiş ve yan etkilerde ya da kan basıncı değişikliklerinde, 'zomig'in tek başına kullanılmasına kıyasla herhangi bir artışla sonuçlanmamıştır. bir mao-b inhibitörü olan selegilin ve bir selektif serotonin geri-alım inhibitörü (ssri) olan fluoksetin, zolmitriptanın farmakokinetik parametreleri üzerinde etkili olmamıştır. rifampisin uygulamasını takiben zolmitriptan veya onun aktif metabolitinin farmakokinetiği ile ilgili klinik herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir.

  bir migren atağının tedavisinde önerilen 'zomig' dozu 2.5 mg'dır. eğer semptomlar devam eder veya 24 saat içerisinde tekrarlarsa, alınacak ikinci bir dozun etkili olduğu gösterilmiştir. ikinci bir doz gerekiyorsa bu, başlangıç dozundan en az 2 saat geçtikten sonra alınmalıdır. eğer hasta 2.5 mg'lık dozlardan tatmin edici bir fayda görmüyorsa, daha sonraki ataklar 5 mg'lık 'zomig'in dozlarıyla tedavi edilebilir. dozun alınmasını izleyen 1 saat içerisinde anlamlı bir etki görülür. migren atağı sırasında alındığı zaman da aynı derecede etkili olan 'zomig' tabletlerin, migren atağı başladıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda alınması önerilir. tekrarlayan ataklar karşısında 24 saat içerisinde alınacak total 'zomig' miktarı 15 miligramı aşmamalıdır. 'zomig' migren profilaksisinde kullanılmaz. çocuklarda kullanım 'zomig'in pediatrik hastalardaki ilaç emniyeti ve etkinliği saptanmış değildir. 65 yaş üzerindeki hastalarda kullanım 'zomig'in yaşı 65'in üzerinde olan hastalardaki ilaç emniyeti ve etkinliği, sistematik olarak değerlendirilmiş değildir. karaciğer yetmezliği olan hastalar karaciğer yetmezliği olan hastalarda metabolizma azalır (farmakokinetik özelliklere bkz.). bundan dolayı orta veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda, 24 saatte önerilen maksimum doz 5 mg'dır. böbrek yetmezliği olan hastalar doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. (farmakokinetik özelliklere bkz.). doz aşimi 50 miligramlık bir tek oral doz alan gönüllülerde genellikle sedasyon görülmüştür. zolmitriptan tabletlerin eliminasyon yarı-ömrü 2.5-3 saat olduğundan aşırı doz alan hastalar, en az 15 saat boyunca veya semptomlar ve belirtiler devam ettiği sürece izlenmelidir. zolmitriptanın spesifik bir antidotu yoktur. şiddetli intoksikasyon durumunda yoğun bakım önlemlerinin alınması ve bu arada açık bir hava yolu sağlanması ve devam ettirilmesi, yeterli oksijenasyon ve ventilasyon sağlanması, kardiyovasküler sistemin izlenmesi ve desteklenmesi önerilir.
 • eczacidan ilac isteme cumlesi parcacigi, partikulu. kapikulu.

  bi profenid lutfen.

  bonus:

  afedersin nezaketten anlamayan dingilin eczaneden ilac isteyi$i:

  bi profenid ..
 • yarısı sarı, yarısı beyaz iç içe geçmiş iki tabakadan (dıştaki hızlı salınımlı tabaka ve içteki değiştirilmiş salınımlı tabaka) oluşan ağrı kesici. iki gündür bir türlü geçmek bilmeyen başağrımı , almamı izleyen dakikalarda şıp diye kesivermiştir. tüh evde aspirin kalmamış diyerekten elim bi profenid e uzanır ve eski bir dostla tekrar karşılaşma durumu yaşarım. çünkü kendisi zamanında en şiddetli diş ağrılarından beni kurtarmış, bir müddet hayatıma kaldığım yerden devam etme olanağı sağlamıştır. siz gene de kullanmadan doktorunuza danışınız.
 • mide agrisini onlemesi icin lansor ile birlikte kopeklerde de kullanilan bir agri kesici imiş.
  tabi veteriner kullanmanızı söylemeden kullanmamak gerek kesinlikle.
 • kullandığım en hızlı ağrı kesici. diş ağrısına kuş ağrısına baş ağrısına birebir.
 • artık sanofi aventis firmasının adıyla üretilmektedir.
 • aynı anda 2 tane* yutulduğunda morfin etkisi yapıyor. bir sure sonra kafanızı hissetmiyorsunuz. aman diyim..!

  (bkz: bunu evde sakın denemeyin)
 • (bkz: #40831766)

  artık yürüyemez hale geldikten sonra sevgili doktorumun koyduğu sinovit teşhisi sonrası önerdiği ödem söktürücü ilaç. 1 ay kullan gel dedi. görecez.