şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: minare)
 • ilk defâ benzersiz bir şey ortaya koymak.
 • daha konusmayi yeni ogrenmis veletlerin vedat diyemeyisi.
 • (bkz: bidat)
 • murat belge bidatı, "yeni icat çıkarmak olduğu için değil dinde temeli olmayan inanç ve ibadet $ekillerini islami bir kılıfla islama yamamak anlamına geldiği için kötü sayılıyor $eklinde açıklamı$tır..
 • dine sonradan sokulan, ve allah'a ibadette daha ileri gitmek gayesi güden gelenekle$mi$ tutum ve davrani$tir. allah'in tekelindeki bir yetkiyi kullanma gibi kotu bir yoldur. nahl suresi 9 . ayette buna değinilmi$tir.
  (bkz: islamda buyuk gunahlar)
  (bkz: nahl)
 • (bkz: ehli bidat)
 • rasulullah zamanında bulunmayan bir şeyi sonradan ortaya çıkarmak.
  ulemadan bazısı bidatı vacip, haram, mekruh, mendub ve mübah olarak beş kısma ayırmıştır. bir kısmı da çemberi geniş tutarak ikiye ayırmıştır.

  vacip kaidelere giren vacip, yasaklara giren haram, teşvik edilen amellere giren mendub, istenmeyen, çirkin görülen şeyler babına giren de mekruh, yapılıp yapılmamasında serbestlik olan ise mübah olur.

  vacip olan bidat, örneğin dini ilimler öğrenmek için sarf, nahiv öğrenmek.
  mendub olan bidat, minarelerden ezan okumak, teravih namazını camilerde cemaatle kılmak.
  mekruh olan bidat, mescidleri süslemek, kuran-ı kerim'i yaldızlamak.
  mübah olan bidat, yeme içme hususunda asr-ı saadette bulunmayan geniş imkanlardan faydalanmak.
  haram olan bidat, hiçbir dini fayda içermeyen şeyler.

  hz. ömer (r.a.) teravih namazı hakkında "ni'mel bidat" yani "bu ne güzel bidat" demiştir.

  anlaşılmalı ki her bidat haram değildir. şayet öyle olmuş olsaydı, bugün okunan mushaflar bidat kapsamında olacak, haram sayılacaktı. islam tarihine göz attığımızda kuran-ı kerim'in sayfalar halinden çıkarılıp, toplanıp mushaf haline getirilmesi peygamberimizin vefatından sonra olmuştur.
 • bid'atlar din ile ilgili olan uydurmalardır. misal olarak cuma namazının günümüzde 16 rekat kılınması gösterilebilir. kuran'ın musaflar halinde düzenlenmesi ile ibadet etmenin bir alakası olmadığı için bu bid'at kapsamına girmez çünkü bu tamamıyle dünya meseleleri ile alakalı bir durumdur. kuran'ı okumak ile o'nu sayfalar halinden kitap haline getirmek farklı şeylerdir.