şükela:  tümü | bugün
  • bilgi ve toplum kuramı arasındaki ilişkileri inceleyen dal. klasik marksizme göre bilgi tarzları burjuvazide başka proletaryada başka biçimler alır. bu bilgi biçimlerini karl mannheim incelemiş ve buna ilişin esasları çıkarmaya çalışmıştır. son dönemlerde bu alanda kültürel çalışmalar disiplini hakimdir. sosyolojik bakış açıları, bilginin ve iktidarın yapısı ve gücü üzerinde, bilgi biçimlerinin ortaya çıkışı üzerinde, otorite ve kitlelerin bilgiyi nasıl kullandığı üzerinde çalışmaktadır. bilim sosyolojisi adıyla yapılan çalışmalarda robert merton, thomas s. kuhn bilişsellik üzerinde durur.
  • "sosyolojinin dedikodusu" olarak nitelendirildiği görülen bir sosyoloji dalıdır.
    magazinel anlamda değil tabii ki burdaki dedikodu. daha çok sosyolojik çözümleme yaparken insanların kullandıkları kavramların köklerine inmek gibi bir şeydir.
  • insanın zihinsel hareketi ile toplumsal hareket arasında bir ilişki olduğunu öne süren sosyoloji alt alanı. dünya, toplum, evren ve dışarıdan aldığımız tüm kavramlar hakkındaki bilgimiz, içinde yaşadığımız sosyal çevre ile ilişkilidir der. hatta bumu duygulara kadar götürür. nefret, sevgi, arzular, gösteriş, beğenme, övünme vs. hepsi toplumun ürünüdür.
  • bilginin toplumsal gelişme ve değişmedeki rolünü ortaya koymaya çalışan bir bilim dalıdır.
  • insan olmanın serüveni bilgiyle başlar. bilgi niçin, nasıl ve ne ile yaşayacağını insana söyler. bilgi toplum tarafından belirlenir, yani toplumun bir ürünüdür. toplum kendi oluşturduğu bilgiyle bir sosyal gerçekçilik inşa eder. hulasa, bilgi toplumsal gruplar tarafından kabul edilen her türlü düşünce ve eylem biçimidir.
    bilgi sosyolojisi de toplumdaki bilgiyi araştıran bir bilim disiplinidir. amacı, gerçekliğin sosyal inşasını analiz etmektir. bilginin sosyal bir gerçeklikle yorumlanması nedeniyle, "bilginin sosyal bağlam içinde analizi" yapılır
  • (bkz: dedikodu)