şükela:  tümü | bugün
 • elektronistler ve bilgisayar mühendisleri, bilgisayarın sıfırlar ve birlerle çalıştığını iddia ederler. onlara göre ekranda gördüğümüz onca güzel resim, internette yayınlanan binlerce satır yazı, filmler, programlar sadece sıfır ve birlerden ibarettirler. oysa bilgisayar düşünenler için ibret alınacak bir nesnedir.

  bilgisayar bir çok alt bileşenden oluşan bir aparattır ve doğru çalışabilmesi için tüm bu bileşenler hep birlikte çalışmalıdırlar. 60 70 milyon transistörün çalıştığı bir alette düzen nasıl sağlanır? nasıl olur da hiç karışıklık çıkmaz? bu düzenin sadece sıfırlar ve birlerle oluşturulması mümkün müdür? bütün bu soruların cevapları insanlarla bilgisayar karşılaştırılarak verilecek olursa sağlanmış olan kusursuz düzendeki olağanüstülük daha iyi anlaşılacaktır.

  birlikte iş yapmak üzere biraraya gelmiş insan topluluklarında en zor aşama, çalışma planının ve görev organizasyonunun yapılmasıdır. eğer bulunulan yer bir fabrikaysa, işçilerin başında usta başları, usta başlarının başında mühendisler, mühendislerin başlarında idari kadro, idari kadronun üzerinde genel müdür bulunur. fabrikanın verimli çalışması için oldukça büyük emek ve para harcanır. kısa ve uzun dönem planları yapılır, istatistikler çıkarılır. üretim sırasında daha önceden hazırlanmış üretim planları kullanılır ve her aşamada kalite kontrolü yapılır. ustabaşlarının, mühendislerin, idari kadro ve üst düzey yöneticilerin herbiri görevlerine gelmeden önce yıllarca süren akademik veya pratik eğitimden geçmişlerdir. ancak bütün bu verilen örnekler ve benzeri organizasyonların tam olarak kurulması ve eksiksiz işlemesi sonucunda, birkaç yüz insanın uyum içinde çalışması sağlanır.

  birkaç yüz akıl ve irade sahibi insanı birarada çalıştırmak için böylesine detaylı bir organizasyon gerekirken, onbinlerce transistör hiçbir insan topluluğunun başaramayacağı mükemmellikte bir organizasyon içinde çalışmaktadırlar. peki ama nasıl? bu sorunun cevabını da yine insanlarla transistörleri karşılaştırarak verelim.

  transistörler insanlar gibi eğitimden geçmezler. her biri görevini üretilir üretilmez yerine getirmeye başlar. fabrikadaki her eleman kendi çıkarları için çalışır. oysa transistörlerin yaptıkları işten kişisel hiç bir çıkarları yoktur.

  fabrikada işçisinden, idari personeline kadar her çalışanın bir çalışma saati, tatil hakkı varken, bilgisayarlar ömürleri boyunca hiç durmadan insanlar için çalışır dururlar. peki bu kadar kusursuz bir düzeni sağlayan nedir? sıfır ve birler 60-70 bin transistörü, direnci, konsansatörü biraraya getirip de düzene sokabilir mi? sıfırlar ve birler on binlerce transistörün her birine kendi yapacağı işi öğretip karışıklık çıkmamasını sağlayacak bir sistemi oluşturabilir mi?

  tabii ki hayır. sıfır ve birler kesinlikle bir düzen oluşturamazlar. onlar sadece karmaşa ortaya çıkarırlar. tüm evrende var olan düzen gibi, bilgisayarların sahip oldugu düzen de sıfır ve birlerin eseri olamaz.

  bir bilgisayarda uyum içinde yaşayan on binlerce transistörün hepsini aynı makinanın dişlileriymiş gibi uyum içinde, hiç durmaksızın çalıştıran reiki'dir. bilgisayarlar da yeryüzündeki tüm canlılar gibi reikinin sağladığı enerji ile çalışırlar. qed
 • (bkz: kazıntı)
hesabın var mı? giriş yap