şükela:  tümü | bugün
 • akıl yürütme yöntemleri çıkmaz sokağa saptığında, kullanılan bilimsel bilgi işlevselliğini yitirdiğinde, boşluğu hissedilen bilim dalı. pozitivizme birebirdir.
 • "kafa tutma"yı "felsefe yapmak" olarak alırsak (bkz: bilime kafa tutmak)
 • felsefeye üzerinde konuşulacak bir şey kalmamasından sonra felsefeye avuntu olarak sunulmuş felsefe dalı. (ada felsefesini düşünecek olursak)
 • ilgilenen bir uzman ismini örnek olarak verebiliriz:
  şakir kocabaş ve ilgili iki kitabı,
  fizik ve gerçeklik (bilim felsefesine kavramsal bir yaklaşım / küre yay. 2001)
  ifadelerin gramatik ayrimi (küre yay. 2002)
 • (bkz: safak ural)
 • thomas kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı da farklı bir bakış açısı için okunabilir.
 • felsefeye özgü düşünme ve çözümleme yönteminden yararlanarak bilimin kavramsal yapı ve işleyişini aydınlatma amacı taşıyan etkinliğe bilim felsefesi denir. doğa bilimlerini temel alan, kullandığı önermelerin kuruluşunu ve yapısını inceleyen felsefedir. klasik felsefe anlayışlarından farklıdır. bilimlerin herbirinin kendi alanlarına giren olayları, bilimsel yöntemlerle inceleyerek sonuca ulaşması, bazı düşünürlerin dikkatinin bilim üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. bunun sonucunda, felsefenin yalnız bilimlerle ilgili alanları konu almasının yeterli olabileceği düşüncesi oluşmuştur.
  ele aldığı konular şunlardır ;
  -bilim nedir ?
  -bilimi, diğer alandanlar ayıranlar nelerdir ?
  -bilimsel yöntem nedir ?
  bilimsel düşüncenin yapısı ve işlevi nedir ?
  -bilimsel varsayım, teori ve yasa nedir ? vesaire, örnekler çoğaltılabilir. konuşulacak konu kalmadığından değil gerekli olduğu için vardır. ayrıca her şey ama her şey felsefenin alanı içine girebilir.
 • bir cemal yıldırım eseri olup akademik ortamda alacağınız bilim felsefesi dersinin türkçe kaynaklarından bir tanesidir mutlaka. deneysel bilimle uğraşan bilimadamları kadar haz etmediğim tartışmaların yaşandığı platformdur diğer yandan. ben neyse ama deneysel bilimciler haz etmemekte de haklıdır gayet. hangi bilim adamı bilimsel kanıt yolunda bilim felsefesi bilgisiyle ilerlemiş ya da fayda görmüştür ki. ya da bilim felsefesi bilmeyen, ilgilenmeyen hangi deneysel araştrımacı araştırmalarında tökezlemiştir. popper'ın "falsifiability" sinin de, kuhn'un "exemplar mechanism"inin de zayıf kaldığı noktalar vardır. hiçbir teori tamamen ikna edici, tamamlayıcı olmayacağı gibi zaman sürecinde de kalıcılığını korumayacaktır. bilmi istediğimiz kategorilere sokalım mevcut durum aynı oldukça değişecek bir şey de yoktur.

  ilgilenenler için;
  http://www.bilfel.hacettepe.edu.tr/
 • (bkz: epistemoloji)