şükela:  tümü | bugün soru sor
 • temel olarak özel olma-sıradan olma çatışmasıdır. dine göre dünya, insan, belli bir din mensubu insan özeldir. bilim ise sıradanlığımızı söyler durur.

  astronomi dünyanın evrenin merkezinde olmadığını, evrim insanın diğer canlılarla akraba olduğunu, sosyoloji dinin belli bir hakim sınıfın ideolojisi olduğunu gösterir.
 • bir tanesi sorgulamadan inanmayı, sorgusuz sualsiz kabul etmeyi, korkmayı diğeri de kesinleşmediği sürece inanmamayı, red etmeyi ve şüphe duymayı düstur edindiği için normaldir.
 • https://usenenadam.wordpress.com/…-cahillik-uzerine adresinde incelenmiş olan durum. lütfen eksilemeden önce okuyun, teşekkür ederim.
 • bilim ve dinin çatıştığı algısı belki galilei den beri devam eden bir algı. ancak hiçbir gerçeklik payı yok. olay sadece dini yorumlayanların yanlış din algısı ve bilimi yorumlayanların yanlış din bilgisi. tabi hem bilim camiasındaki hem de din camiasındaki dogmatizmi bir kenara atmamak gerekir.

  bilim ve din çatışmasında en önemli noktalardan biri olan natüralizmi ve onun bilim camiasındaki yerini gözardı edemeyiz. bu konuda bir kitap yazan alvin plantinga kitabında yer yer boşluklar olsa da aslında din ile bilimin çatışmadığını tam tersi birbirini desteklediğini olayın sadece bilimsel teorilere eklemlenmiş bilimsel olmayan yorumlardan kaynaklandığını ve bu yorumların kendi natüralizmine körükörüne bağlı bilimadamlarınca yapıldığını çeşitli argümanlarla ortaya koyar. örneğin ilahi fiil ve mucize kuantumdan önceki fizik kanunları için bir sorun teşkil ediyorken kuantumla birlikte aslında imkanı ortaya çıkmıştır.

  özetle okuyun araştırın ya bilimi yanlış anlamışsınızdır ya da dini. görüp görebileceğimiz bu. elbetteki konu hakkında çok daha fazla kitap ve kaynak var.

  bahsi geçen kitabın tam adı: where the conflict really lies: science, religion, and naturalism [alvin plantinga]
 • (bkz: #70138040)
 • "bilim ile dinin arasında uzlaşmaz bir karşıtlık tanımlayan kaba pozitivizm, esas olarak din ile bilimi aynı zeminde tanımlamaktan mustariptir. günümüzün temel sorunu din ile bilim arasındaki uzlaşmaz karşıtlık değil, dini kendi iyi tanımlanmış sınırlarının içinde tutabilmektir. bilim ile din ancak dinin kendi sınırlarının dışına çıkma gayreti sırasında karşı karşıya gelirler; aynı şekilde bilimin dinin belirlediği bireyin kendi manevi dünyasına müdahalesi beyhudedir. bireysel inançlarla bilimi çarpıştırmak en başta bilime haksızlıktır."

  özgür şen
  türkiye'de laiklik ve sol
 • bilimin her zaman üstün olduğu tarihin her noktasında görülen çatışmadır.

  bilim; gözlemleyemediği, deney yapamadığı, test edemediği hiçbir şeyi kabul etmezken dinler bir doğaüstü güce inanıp o gücün dediklerine göre yaşarlar. bilimde bir tez ortaya atılır ve sürekli test edilir ama din de test edemezsiniz. dini bilgilerle bilimi yalanlayamazsınız fakat bilimsel bilgilerle dini yalanlayabilirsiniz.

  dinin ön planda olduğu ortaçağ'da, birtakım bilimsel bulgular bulunduğunda din sürekli olarak karşı çıkmıştır fakat günümüzde o bilimsel bulguların gerçek olmadığını söyleyen bir din yok. çünkü bu bilimsel bir bilgi ve din bunu yalanlayamadı.