şükela:  tümü | bugün soru sor
 • beşinci osmanlı padişahı olan sultan ı. mehmet, 1413 yılında 24 yaşındayken tahta çıkmış ve 8 yıl tahtta kalmıştır. sultan ı. mehmet, "çelebi mehmet" olarak da bilinir.

  gençliğinde boğdurulmaktan korktuğu için bir kirişçinin yanında çıraklık etmeye başlamış; yay ve kiriş yapımını çok iyi bir şekilde öğrenmiştir. arap ve bizans kaynaklarında “kirişçi” ya da “kirî” olarak geçmektedir.

  sultan ıı. mehmet (1432 – 1481)

  yedinci osmanlı padişahı olan ıı. mehmet, "fatih sultan mehmet" olarak da bilinir. sultan ıı. mehmet 1451 yılında 19 yaşındayken tahta çıkmış ve 30 sene tahtta kalmıştır.

  1453 yılında istanbul’u fethederek doğu roma imparatorluğu’na son vermiştir. bu olay ortaçağ’ın sonu yeniçağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

  fatih sultan mehmet dil konusunda çok yetenekliydi. arapça, farsça, ibranice, keldanice, slavca, latince, yunanca ve italyanca olmak üzere 8 dil biliyordu. aynı zamanda avnî mahlasını kullanarak şiirler kaleme almıştır.

  fatih sultan mehmet aynı zamanda çok iyi bir bahçıvandı. gül aşılama ve ağaç yetiştiriciliği konusunda da çok becerikliydi. ayrıca ateşli silahlar üzerine de çok merakı vardı. çizimlerini kendinin gerçekleştirdiği şahi toplarını döktürmüş ve bu toplar sayesinde geçit vermeyen surlarını yıkarak istanbul’u fethetmiştir.

  binlerce ciltlik bir kütüphaneye sahip olan fatih sultan mehmet eğitime çok önem vermiş; ilk türk yükseköğrenim kurumu olan ve dünya eğitim tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından sahn-ı semen medreselerini kurmuştur.

  sultan ıı. bayezid (1447 – 1512)

  sekizinci osmanlı padişahı olan ıı. bayezid, bâyezîd-i veli olarak da bilinir. 1481 senesinde 34 yaşındayken tahta çıkmış ve 31 yıl tahtta kalmıştır.

  dindar bir insan olan ıı. bayezid “adli” mahlasıyla şiirler kaleme aldı. ıı. bayezid aynı zamanda iyi bir hattattı.

  sultan ı. selim (yavuz sultan selim) (1470-1520)

  dokuzuncu osmanlı padişahı olan ı. selim, yavuz sultan selim olarak da bilinir. 1512 yılında 42 yaşındayken tahta çıkmış ve 8 sene tahtta kalmıştır.

  hükümdarlığı döneminde ülke topraklarını 2,5 kat büyütmüştür. anadolu’da birliği sağlamış, devrinin en önemli iki ticaret yolu olan ipek ve baharat yollarını ele geçirmiştir.

  sultan selim tam bir kitap sevdalısı olduğu bilinmektedir. kitap okurken satır takibinde kullanılan altın hilaller yapardı ve bu hilalleri değerli taşlarla süslerdi. işlemiş olduğu hilallerdeki mesleki incelikler sultan selim’in iyi bir kuyumcu olduğunun göstergesidir.

  sultan selim ava ve silahlara da çok meraklıdır. ok ve yay kullanmada da çok mahir bir padişahtı.

  sultan ı. süleyman (kanuni sultan süleyman) (1494 – 1566)

  onuncu osmanlı padişahı olan ı. süleyman, "kanunî sultan süleyman" ve "muhteşem süleyman"olarak da bilinir. 1520 yılında 26 yaşındayken tahta çıkmış ve 46 yıl tahtta kalmıştır.

  kanuni sultan süleyman hükümdarlığı boyunca 13 kere sefere çıkmış toplam 10 yıl seferde kalmıştır. böylece kanuni, osmanlı devletinde en uzun süre tahtta kalan ve en çok sefere çıkan ve en uzun süre seferde kalan padişah olmuştur.

  şiirlerinde muhibbi mahlasını kullanmıştır. 2779 gazelden oluşan divanı ile divan edebiyatındaki en fazla gazel yazmış olan şairdir. arapça, farsça, sırpça ile tatar lehçesini iyi derecede biliyordu. kanuni sultan süleyman aynı zamanda mahir bir kuyumcu ustasıydı.

  sultan ıı. selim (1524-1574)

  on birinci osmanlı padişahı olan ıı. selim, "sarı selim" olarak da bilinir. kanunî sultan süleyman'ın hürrem sultan'dan olan oğludur.1566 yılında 42 yaşındayken tahta çıkmış ve 8 sene tahtta kalmıştır.

  ıı. selim osmanlı tarihinde ordunun başında sefere gitmeyen ilk padişahtı.
  ıı. selim döneminde ayasofya camii onarıldı ve mimar sinan'a edirne'deki selimiye camii yaptırıldı.
  ıı. selim,hacıların hac yolunda kullanmaları için hilâl şeklinde asalar yapar ve bunları hacılara dağıttırırdı. ıı. selim, aynı zamanda divan edebiyatına birçok eser bırakmış bir şairdir.

  sultan ııı. murat (1546-1595)

  on ikinci osmanlı padişası olan sultan ııı. murat, 1574 yılında 29 yaşındayken babası ıı. selim'in ölümü üzerine tahta çıkmış ve 20 sene tahtta kalmıştır.

  babasından devraldığı 15.162.151 km²'lik ülke topraklarını 19.902.000 km²'ye çıkarmıştır. osmanlı devleti en geniş topraklara ııı. murat zamanında erişmiştir.

  ııı. murat,diğer birçok osmanlı hanedanında olduğu gibi silahlara ve avlanmaya çok meraklıydı. kendisi de iyi bir ok ustasıydı.

  ııı. murat, divan edebiyatına muradî mahlasıyla birçok eser kazandırmıştır. 2 tanesi türkçe, 1 tanesi arapça ve 1 tanesi de farsça olmak üzere toplam 4 adet divanı vardır.

  ııı. murat resim de dahil olmak üzere güzel sanatlara çok meraklıydı. memlük sultanı berkok tarafından yazılması emredilen "siyer-i nebi" adlı eserin illüstratif çalışmalarını gerçekleştirmesi için dönemin elyazmacısı lütfi abdullah, ııı. murat tarafından saray atölyesinde bu iş ile ilgili görevlendirilmişti. ııı. murat aynı zamanda hat sanatı ile de çok ilgiliydi.

  sultan ııı. mehmet (1566-1603)

  on üçüncü osmanlı padişahı olan sultan ııı. mehmet, 1595 yılında 29 yaşındayken babası ııı. murat'ın ölümü üzerine tahta çıkmış ve 8 sene tahtta kalmıştır.

  sancakbeyliğinden gelen son osmanlı padişahı'dır. genel olarak nazik ve sessiz bir karaktere sahipti. yeni camii'nin temelleri ııı. mehmet döneminde atılmıştır.

  sultan ııı. murat "yüzükçüler loncası"na üyeydi. okçuların kullandığı özel yüzükler yapardı. yaptığı yüzükleri inci, mercan yakut vb. taşlarla süslerdi ve süslemecilik sanatı olan hakkaklıkta da önemli bir yeri vardır. divan edebiyatımıza "adlî" mahlasıyla kaleme aldığı birçok şiir kazandırmıştır.

  sultan ı.ahmet (1590-1617)

  on dördüncü osmanlı padişahı olan sultan ı. ahmet, 1603 yılında babası ııı. mehmet'in ölümü üzerine 13 yaşındayken tahta çıkmış ve 14 sene tahtta kalmıştır.

  kanunî sultan süleyman'dan sonra devlet işleri ile en çok meşgul olan osmanlı padişahı'dır.

  saltanatı döneminde hanedan veraset sistemini değiştirmiş ve kardeş katlini yasaklamıştır.

  istanbul'un simgelerinden biri haline gelen sultan ahmet camii sultan ı. ahmet döneminde mimar sedefkâr mehmet ağa'ya yaptırılmıştır.

  sultan ı. ahmet de ava ve silahlara çok meraklıydı. okçuların kullandığı özel yüzükler ve özellikle de çerkes kamçıları yapmakta çok mahirdi. aynı zamanda sultan ı. ahmet, "bahtî" mahlasıyla divan edebiyatımıza birçok eser kazandırmıştır.

  sultan ıı. osman (1604-1622)

  bilinmeyen yönleriyle osmanlı padişahları
  on altıncı osmanlı padişahı olan ıı. osman "genç osman" olarak da bilinir. sultan ıı. osman, 1618 yılında amcası ı. mustafa'nın tahttan indirilmesiyle 14 yaşındayken tahta çıkmış ve 4 sene tahtta kalmıştır.1622 yılında bir yeniçeri ayaklanması sonucu tahttan indirilerek yedikule zindanlarında boğularak öldürüldü.

  sultan ıı. osman'ın annesi mahfiruz haseki sultan, oğlunun eğitimine çok özen göstermiştir. sultan ıı. osman, arapça, farsça, latince, yunanca ve italyanca gibi dilleri klasikeserleri tercüme edecek derecede iyi bilirdi.

  genç osman aynı zamanda saraçlığa da çok ilgi duyardı. bindiği atların eyerlerini kendi yapardı. fakat ne acıdır ki genç osman 18 yaşında tahttan indirilip yeniçerilerin eline geçtikten sonra, son yolculuğuna eğersiz bir atın üzerinde gitmiştir.

  sultan ıv. murat (1612-1640)

  on yedinci osmanlı padişahı olan ıv. murat, 1623 yılında 11 yaşında iken tahta çıkmış ve 17 yıl tahtta kalmıştır.

  sultan ı. ahmet ve kösem sultan'ın oğlu, genç osman'ın kardeşidir. sultan ıv. murat, siyasi bir çalkantı döneminde osmanlı tahtına oturmuştur. kendisi tahta oturana kadar gözetim altında tutulmuştur. bu nedenle ağabeyi gibi çok iyi bir eğitim alamamıştır. tahta çıktıktan sonra bu açığını kapatmak üzere hızlı bir eğitime tabi tutulmuş ve o dönemde annesi kösem sultan "saltanat naibesi" olarak devleti yönetmek zorunda kalmıştır.

  sultan ıv. murat, kanunî sultan süleymandan 55 yıl sonra ordunun başında sefere çıkan ilk osmanlı padişahı'dır.

  1631 yılında istanbul'da büyük bir yangın olmuştu. bu yangına tütün içen sarhoş bir yeniçerinin sebep olduğunun duyulmasının üzerine sultan ıv. murat istanbulda alkol, tütün ve kahveyi yasaklamıştır. sultan ıv. murat bu yasağı çok katı bir şekilde uygulattı. bazı geceler kendisi de tebdil kıyafet sokaklara iner ve teftişte bulunurdu. bu uygulamanın altında bir nevi kaybolan devlet otoritesini de kazanma söz konusuydu. padişahın kutsal bir makam olarak topkapı sarayı'nda oturmasına alışık olan istanbul halkı, kendi arasına karışan ve doğrudan gücünü sergileyen ıv. murat'a çok farklı gözlerle bakmıştır. halk arasında ıv. murat adına birçok söylenceler yayılmıştır. halk arasında ıv. murat'tan bu denli bahsedilmesinin sebebi, onun özlenen otoriter bir padişah figürü olması olarak yorumlanmıştır.

  ıv. murat devrinde bilimsel faaliyetlere destek sağlanmıştır. hazerfen ahmet çelebi bizzat sultan ıv. murat'ın desteği ve himayesiyle çalışmalarını sürdürmüş; galata kulesi'nden üsküdar doğancılar meydanına kadar olan meşhur uçuş denemesini bu dönemde gerçekleştirmiştir. hazerfen ahmet çelebi'nin aldığı destekten cesaret alan lagari hasan çelebi de sultan ıv. murat'ın desteği ile sarayburnu'nda tüm izleyicilerin gözü önünde kendi üretimi olan bir füzeyle gökyüzüne dikey olarak yükselmiş ve barutu bitmesine yakın yine kendi yapımı bir paraşüt ile boğaza inmiştir.

  ıv. murat halk arasında gücünden çok söz edilen bir padişahtır. iri-yarı ve kuvvetli bir yapısı vardır. ıv. murat 28 yaşındayken sebebi bilinmeyen bir şekilde vefat etmiştir.

  ıv. murat güzel yazı yazan ve hatta ilgil duyan bir padişahtı. aynı zamanda "muradî" mahlasıyla divan ve aşık edebiyatına birçok şiir kazandırmıştır.

  sultan ibrahim (1615-1648)

  on sekizinci osmanlı padişahı olan sultan ibrahim, 1640 yılında 25 yaşındayken tahta çıkmış ve 8 sene tahtta kalmıştır.

  şehzadeliği döneminde sürekli gözetim altında bulunduğu ve siyasi çalkantılar içinde tahta çıktığı için agresif bir ruh haline sahiptir. geçirdiği bazı sinir krizlerinden ötürü halk arasında "deli ibrahim" olarak da bilinir.

  sultan ibrahim, bağa işçiliğinde (deniz kaplumbağasının kabuğundan imal edilen tesbih vb.) çok mahirdi. aynı zamanda hacıların asalarına hilâller yapardı.

  sultan ıv. mehmet (1642-1693)

  on dokuzuncu osmanlı padişahı olan sultan ıv. mehmet, babası sultan ibrahim'in tahttan indirilmesinin ardından 1648 yılında 6 yaşındayken tahta çıkmış ve 39 yıl tahtta kalmıştır. avcılığa olan merakından dolayı avcı mehmet lakabıyla tanınmıştır.

  döneminde mimari alanda birçok faaliyet gerçekleştirildi. rumeli ve anadolu hisarlarının tamiri ve mısır çarşısının inşası bu dönemde gerçekleştirildi.

  sultan ıv. mehmet, "vefaî" mahlasıyla şiirler ve askeri marşlar yazmıştır.

  sultan ı. mahmut (1696-1754)

  yirmi dördüncü osmanlı padişahı olan sultan ı. mahmut, 1730 yılında 34 yaşında tahta çıkmış ve 24 sene tahtta kalmıştır.

  ı. mahmut çok yönlü bir padişahtı. sultan ı. mahmut, mücevher işlerdi ve oymacılıkla ilgilenirdi. yaptığı ürünleri pazarda sattırır, parasının bir kısmı ile ihtiyaçlarını giderir, geri kalan kısmıyla da sadakasını verirdi. vezirinin birgün "padişahım, bu milletin hazinesi sizindir. niçin bu şekilde uğraşırsınız?" demesi üzerine sultan ı. mahmut "milletin hazinesi millete harcamak gerek. insanın alın teri ile kazandığı paranın zevki bir başkadır." cevabını verir.

  sultan ııı. selim (1761-1808)

  yirmi sekizinci osmanlı padişahı olan sultan ııı. selim, 1789 yılında 28 yaşındayken tahta çıkmış ve 18 yıl tahtta kalmıştır.

  sultan ııı. selim, babası ııı. mustafa vefat ettiğinde henüz 13 yaşındaydı. bu sebeple tahta amcası ı. abdülhamit çıkmıştır. ı. abdülhamit yeğeni ııı. selim'in iyi bir eğitim alması ve yetişmesi için gereken özeni göstermiştir ve ııı. selim'in çok iyi bir eğitim almasını sağlamıştır.

  sultan ııı. selim çok reformist bir kişiliğe sahipti. bu nedenle başta askeri olmak üzere birçok alanda ıslahat gerçekleştirdi. bu ıslahatlardan en önemlilerinden birisi de 1793 yılında nizam-ı cedid ordusunu kurmasıydı. 1807 yılında nizam-ı cedid ordusundan rahatsız olan yeniçeri'ler kabakçı mustafa önderliğinde isyan edip ııı. selim'i tahttan indirip yerine amcaoğlu ıv. mustafa'yı tahta çıkardılar.

  sultan ııı. selim aldığı iyi eğitimin etkisiyle doğu kültürünün yanısıra batı kültürüne de çok ilgi duyuyordu. osmanlı topraklarında ilk kez ııı. selim döneminde, 1797 yılında avrupa'dan istanbul'a gelen bir grup opera gösterisi sergilemiştir. sultan ııı. selim müzik ve edebiyat alanlarında çok ilgili ve yetenekliydi. "ilhamî" mahlasıyla birçok eser kaleme aldı. aynı zamanda çok zengin bir makam bilgisine sahipti. dini ve din dışı müzik formlarında birçok bestesi vardır.

  sultan ııı. selim aynı zamanda mükemmel bir silah ustasıydı. tüfeklerin gez ve arpacıklarını çok ince hesaplarla mükemmel derecede yaptığı için kurşunlar hedefi şaşmıyordu.

  sultan ıı. mahmut (1785-1839)

  otuzuncu osmanlı padişahı olan sultan ıı. mahmut, 1808 yılında 23 yaşındayken tahta çıkmış ve 31 yıl tahtta kalmıştır.

  tahtta kaldığı 31 yıllık dönemin, osmanlı devletinin siyasi açıdan en buhranlı dönemi olmasına rağmen ıı. mahmut gerçekleştirdiği reformlarla imparatorluğun çehresini değiştirmiş ve osmanlı'nın modernleşmesinin temellerini atmıştır.

  sultan ıı. mahmut, sanatla iç içe bir devlet adamıydı. kendisi ney üfler, tambur çalardı. aynı zamanda sülüs ve nesih tarzında iyi bir hattattı. el sanatlarında da çok mahir olan sultan ıı. mahmut aynı zamanda mahir bir kuyumcudur.

  sultan abdülmecit (1823-1861)

  otuz birinci osmanlı padişahı olan sultan abdülmecid, 1839 yılında 16 yaşındayken tahta çıkmış ve 22 yıl tahtta kalmıştır.

  son dört osmanlı padişahı sultan abdülmecid'in oğludur. osmanlı'da en çok sayıda oğlu padişahlık yapan kişidir. sultan abdülmecid 38 yaşında tüberkülozdan vefat etmiştir.

  tanzimat döneminin başlangıcı kabul edilen tanzimat fermanı, sultan abdülmecit döneminde ilan edilmiştir. dolmabahçe sarayı bu dönemde inşa edilmiştir. galata köprüsü bu dönemde hizmete girmiştir.

  sultan abdülmecit sanat ile son derece ilgiliydi, modern bir ressamdı aynı zamanda batı usûlü alafranga besteler yapan bir bestekârdır.

  sultan abdulaziz (1830-1876)

  otuz ikinci osmanlı padişahı olan sultan abdülaziz, 1861 yılında 31 yaşındayken tahta çıkmış ve 15 sene tahtta kalmıştır.

  tahtta kaldığı süre boyunca osmanlı donanmasının modernizasyonu üzerine çalışmalarını sürdürmüştür. tanzimat fermanı ile başlayan osmanlı'nın batılılaşma süreci bu dönemde de devam etmiştir ve sultan abdulaziz batı ile iyi ilişkiler kurmaya özen göstermiştir.

  osmanlı'da posta pulu ilk kez sultan abdulaziz döneminde kullanılmıştır. itfaiye teşkilatı ilk kez sultan abdulaziz döneminde kurulmuştur.

  sultan abdulaziz güreşe, cirite, ava ve bilek güreşine çok meraklıydı.

  sultan abdulaziz 30 mayıs 1876'da bir darbe ile tahttan indirildi ve 4 haziran 1876'da gözaltında bulundurulduğu feriya sarayı'nda bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu.

  sultan v. murat (1840-1904)

  otuz üçüncü osmanlı padişahı olan sultan v. murat, 1876 yılında 36 yaşındayken tahta çıkmış ve 96 gün tahtta kalmıştır. osmanlı tarihi boyunca en az tahtta kalan padişahtır.

  çocukluk döneminde iyi bir eğitim alan sultan v. murat çok iyi derecede fransızca biliyordu. okumaya ve edebiyata çok düşkündü. müziğe de çok ilgi duyan sultan v. murat piyano çalar ve batı müziği formunda besteler yapardı.

  sultan ıı. abdülhamit (1842-1918)

  otuz dördüncü osmanlı padişahı olan sultan ıı. abdülhamit, 1876 yılında 34 yaşındayken tahta çıkmış ve 33 sene tahtta kalmıştır.

  sultan ıı. abdülhamit osmanlı tarihinde en buhranlı dönemlerden birinde padişahlık yapmıştır. sultan ıı. abdülhamit döneminde trablusgarp, ı. ve ıı. balkan savaşları, ı. dünya savaşı gerçekleştirilmiştir.

  döneminde ilk osmanlı anayasası kanun-i esasi ilan edildi ve yine osmanlı tarihinde ilk kez geniş ve kapsamlı bir polis ve istihbarat teşkilatı kuruldu.

  ıı. abdülhamit edebiyata çok ilgi duyardı, özellikle polisiye eserlere olan ilgisi büyüktü. sherlock holmes'in tüm eserlerini osmanlıca'ya tercüme ettirmişti.

  ilk kız okulları sultan ıı. abdulhamit döneminde açılmıştır. şişli etfal hastanesi ve darülaceze de bu dönemde kurulmuştur.

  sultan ıı. abdülhamit hobi olarak marangozluk yapıyordu. bu meslekteki inceliği ve tasarımı rakipsizdir. amerika’da açılan bir dünya sergisinde marangozluk ve doğramacılık dalında birincilik almıştır.

  zamanı olanların okuması ya da bi göz atması için alıntıladığım eylem.

  kaynak:http://trend.mynet.com/…osmanli-padisahlari-1037548