şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tck kapsamında suç olarak düzenlenmiştir.
  bilişim sistemine girme suçu
  madde 243- (1) bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
  (2) yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
  (3) bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  bu fiil için bilişim sistemine girmek ve orada bir müddet kalmaya devam etmek gerekir. bu kalma süresi için doktrinde çeşitli görüşler olmakla beraber, kişinin bir bilişim sistemine girdiği anda bunu farkedip çıkabileceği süreyi aşması halinde fiilin tamamlandığı kabul edilir.

  korunan hukuki değer öncelikle kişilerin özel hayatları ve aynı zamanda haberleşme özgürlükleridir. ayrıca bilişim sisteminin güvenliği de korunan bir diğer hukuki değerdir.
 • bilişim sistemine girme ve orada kalma suçundan dolayı tarafıma iki ayrı kamu davası açılarak gıyabında 3 sene denetimli serbestlik verilmiştir. siz siz olun bilişim sistemine girmeyin :) hadi bir halt edip girdiniz, orada kalmayın :)