şükela:  tümü | bugün soru sor
 • önce göçebe nüfusları yerleştirmek
  sonra yerleştirdikleri isyan etmesin diye yerlerini değiştirmek
  sonra -ve o sıralarda- onları saymak dökmek
  sonra yine yer değiştirtmek*
  bu esnada da kah hamiyet kah şiddet yoluyla sayılarını kontrol etmek
  bunun ötesine de çocuk yapmalarını teşvik ederek * ve yasaklayarak* geçmek...
  devletini yaratan toplumu sollayarak toplumunu yaratan devlete dönüşmenin bir sonraki aşamasında moleküllere sirayet etmek...
 • yaşamsal olanla siyasal olanın sınırlarının ortadan kalkmaya başladığı süreç. foucault için kontrol toplumunun bir aracı iken antonio negri için yeniden kurulacak bir yapının* temel etmeni, kurucu gücüdür.
 • biyopolitika kavramı siyaset ontolojisi tartışmalarında vazgeçilmez hale gelmiş bir kavramdır.

  biyopolitika kavramını anlamak insan bedenlerinin yönetimi olgusunu anlamaktan geçer. bu yönüyle siyasete olan bakış açımız bu kavramı incelerken "hayat" ların yönetimidir.

  michel foucault, disiplin ve kontrol toplumu ayrımı çerçevesinde kavramı çoğunlukla modern devletin başlangıcı ve sonrası için kullanırken , agamben homo sacer' de biosiyasetin iktidarın doğasında olduğunu antik yunan'dan verdiği örneklerle çok daha gerilere götürür. hatta siyasetin kendisinin bizzat yalın hayatın şekillendirilmesi olduğunu ifade eder. tahminimce, foucault'un modern döneme yaptığı vurgu, disiplinin aklı için uygun mantıkları topluma yayan disiplin kurumlarının ( hapishane, fabrika, üniversite,okul, tımarhane vb.) etkilerinin artmasında yatmaktadır.

  iktidar , muktedirliğini nüfusu oluşturan bireylerin beyinleri ve bedenleri üzerinden tüm topluma yayarak ortaya koyabilmektedir. bu şekliyle tıpkı foucault'un dediği gibi : "hayat artık [...] iktidarın bir nesnesi haline gelmiştir." ve tahmin edileceği üzere, iktidarın en önemli işlevi hayatı sadece kuşatmak, grand enfermement*'i sağlamak ve yönetmek değil aynı zamanda söz konusu iktidarın bireyler üzerinden yeniden üretimini gerçekleştirmektir.

  yani siyasal olan bedenin kontrolüne ve bu yolla iktidarın yeniden üretimine ilişkin olandır. tam da bu noktada, biyopolitika kavramının içinde kendisini barındıran bir diğer kavram vardır ki , o da governmentality'dir.

  (bkz: governmentality/@boyleseyolmaz)
 • -biyosiyaset ve yönetim teknikleri açısından neoliberal “sağlık ve sosyal güvenlik” politikaları- çalışmasıyla cahide sarı'nın pek güzel deştiği meseledir.

  "biyosiyaset nüfusun ölüm ve doğumuna dair bütün bilgi ve düzenlemeleri kapsar. biyoiktidar sayesinde kapitalizmde bedenlerin üretime sokulması mümkün olduğundan, kapitalist sistemin devamlılığı için biyoiktidarın varlığı zorunludur. kapitalizmin yüz yüze kaldığı sorunlar karşısında (krizler gibi) sistemin devamlılığı açısından biyosiyasal düzenlemelerde ihtiyaçların giderilmesine yönelik gerekli değişiklikler yapılmaktadır."

  ilgili yazının tamamı: http://www.sosyalhaklar.org/…yal-guvenlik-politikal
 • bir yönetim biçimi olarak, bedenleri ve davranışları yöneten ve bunlar üzerindeki pratik süreçler bütünü olarak anlaşılması gereken, foucault'nun kavramı. asıl öznesi de gündelik/yalın yaşam, özellikle de çıplak biyolojik yaşam... foucault’nun bio-iktidar nosyonu, ‘doğası’ gereği şiddet içermeyen ancak işleyiş mantığı nedeniyle şiddete neden olabilen bir iktidar biçimi olarak tanımlanıyor. foucault, cinselliğin tarihi’nde, bir toplum için “modernliğe girme eşiği”ni, insan türünün bahis konusu olarak siyasal stratejiler içinde yer almaya başlamasıyla olduğunu savunuyor,. foucault işte buna “biyo-iktidar” diyor. yani biyopolitika/biopolitics modern zaman iktidarını tanımlamak ve işleyiş mantığını açıklamak için sosyal bilimlerde kullanılmakta.
 • (bkz: thomas lemke)
 • nüfusun sağlıklı olma halinin korunması, gelişimi-gelişiminin sürdürülebilmesi ve tüm insanlar üzerinde "eksiksiz bir kontrol" sistemi kurulmasıdır. ancak bu tanımın devletler tarafından algılanışı ve uygulanışı daha çok "eksiksiz denetim" şeklindedir.

  bir dalı da mimari biyo-politikadır. yaşam alanları üzerinde devletin kurduğu genel-geçer sandığımız egemenlikten (oldurulan kurallardan) bahseder. farkındalığı zihin acıtır.

  bknz: michel foucault

  ve yine ayrıca şuna da bakınız: mimarlığın biyo-politika sözlüğü (archi-bio-politics)
 • türkçe literatürden güzel bir örnek için (bkz: gürbüz ve yavuz evlatlar)