şükela:  tümü | bugün soru sor
 • şehnaz makamındaki bu eseri ahmet özhan'da güzelce terennüm eder;

  http://youtu.be/_kbiearmncq
 • şehnaz makamında sultan iii. selim tarafından bestelenmiş bu eserin usûlü aksaktır. 18.yy sonu, 19.yy başında yaşamış bir sultanın, dönemin tüm siyasi karışıklıklarıyla karşı karşıyayken dahi nasıl ince bir ruh haline bürünebildiğini benim yüzüme vuran bir eser bu. bir yanda hacı sadullah ağa, bir yanda hammamizade ismail dede efendi bir yanda ise sultan iii. selim'i aynı zaman çerçevesi içerisinde düşündükçe, bu müziği sevmek için yanlış bir zamanda yaşadığımızı hissediyorum.
 • bestesi ilhâmî mahlaslı sultan ııı.selim'e, güftesi ise enderûnî vâsıf'a ait bu güzel şarkının makamı şehnaz, usûlu ise aksak.

  bir nev-civane dil müptelâdır
  hem vâre kârı cevrü cefâdır
  gel gel gel gel ah ah ah
  cevrü cefâdır

  meftûnu olsa âlem sezâdır (ölsem yoluna canım fedadır)
  nâzik tabiat bir dil-rûbâdır
  gel gel gel gel ah ah ah
  bir dil-rûbâdır

  serv-i sehîdir reftâr-ı gûyâ
  reng-i izârı şermende zîbâ
  bir gonca güldür yok misli hâlâ
  nazik tabiat bir dil-rûbâdır
  gel gel gel gel ah ah ah
  bir dil-rûbâdır