1. iliklerimize işlemiş cinsiyetçiliğin yansıması olan bir öğüt.
 2. mimiko'nun kaçırmaması gereken dizeler.

  kavga?
  yiğit?
  oğul?

  of, çok yangınlar çıkar bundan!
 3. mimiko'nun önerisi ile sözlüğe taşıdığım ifadeler. şu an karşımda oturuyor. herkese selam ediyor.
 4. ne yazık ki solun bilinçaltında hafif ve gizli bir cinsiyetçilik olduğunun göstergesidir. ha çok şiddetli ve aleni değildir, o ayrı.
 5. tipik ataerkil türk solculuğu ürünü dize. türkiye'de sol hareketin maço eğilimiyle tanışık olanlar için şaşırtıcı değildir. 12 eylül öncesi en ateşli günlerinde bile türk solu erkek egemen anadolu soluydu. 30 senede bir arpa boyu yol gitmemişler. kıçımın aydınları.

  (bkz: anadolu sol)
 6. cinsiyetçiliğin yan etkileri cinsel tutuculuk ve daha sonra da homofobidir. cinsiyetçi bir kişi aynı zamanda cinsel anlamda tutucu ve homofobiktir. istisnalar varsa bile ben hiç karşılaşmadım.
  bu sebeple şaşırtmayan bir ifade bu. iğrendirecek derecede eril bir dil var. mide bulandırıcı irite edici.

  (bkz: sosyalistler arasındaki cinsel tutuculuk)
  (bkz: solda homofobi)
  (bkz: seks işçiliği)

bir oğul büyütmelisin kavgada yiğit olmalı hakkında bilgi verin