şükela:  tümü | bugün
 • aile derken kalıtımsal özelliklerden bahsetmiyorum. ebeveynlerin çocuğu yetiştirişi mi yoksa çevre mi önemlidir? soru tam olarak bu.
 • ikisi de değil, bireyin bizzat kendisi önemlidir dediğim olay. sonuçta (bkz: lacan)'ın da dediği gibi aydınlık çevre veya aile ile alakalı bir durum değildir, entellektüeliteyi bazen sokakta da bulabilirsiniz.
 • aile ile başlar çevre ile şekillenir kişisel fikrim bu yönde e tabi karakter de önemli.
 • aile bireyi, çevre aileyi şekillendirir
 • (bkz: john broadus watson) der ki;
  "bana eğitmem ve büyütmek için sağlıklı, iyi yapılanmış bir düzine çocuk verin. atalarının mesleği ve ırkı ne olursa olsun ben onların yeteneklerine, eğilimlerine, meziyetlerine, yatkınlıklarına aldırmaksızın, onlardan size, kendi seçimime göre doktor, avukat hatta dilenci ve hırsız yapayım"
 • insan sosyal bir varlıktır. dolayısı ile zaman, mekan, kişiler ve bunların birbiri ile olan etkileşiminden etkilenir. ancak bireyin yaşadığı lokasyon burada en önemli faktördür. türkiye'yi ele alacak olursak eğer ataerkil bir anadolu kentinde birey yetiştiği ortamın, yani ailenin, etkisinde kalacaktır. metropolitan şehirlerde yaşayan insanlar için bu durum belirli bir kalıpta gitmek yerine çevre ve ailenin sentezi şeklinde vuku bulacaktır.

  öte yandan kişinin yetiştiği aile ve ailenin sahip olduğu ekonomik, eğitim ve sahip olduğu sosyal statüsü kişinin ailesi mi yoksa çevresi tarafından mı etkileneceğini belirler. ailesi eğitimli, ekonomik durumu iyi ve nüfuz sahibi bir bireyin olağan dışı durumlar haricinde kişisel ve sosyal gelişiminde ailesinin etkisi altında kalacaktır.

  tam tersi senaryoda ise birey yaşadığı kötü şartlardan dolayı ailesinde sorun arayacağı için kişisel ve sosyal gelişiminde çevresinin etkisinde kalacaktır