şükela:  tümü | bugün
 • aihs cercevesinde kullanilabilecek, bir gercek ki$iye yapilan hak ihlali sonucunda dogan ba$vuru hakki.

  ki$isel ba$vuru icin, ortada bir hak ihlali olmasi lazimdir. tekrar gibi geliyor ama vallahi degil. zira ic hukukta "hak ihlali"nden anla$ilan $ey "zarar gorme unsuru" iken, (ulusalustu) insan haklari hukuku'nda zarar gorme $arti aranmaz. sadece "ilgili" ki$inin hakkinin cignenmi$ olmasi gerekir. yalniz burada yine $oyle bir nuans vardir: ic hukukta yargilamaya taraf olmak icin, i$lemin dogrudan magduru olmak gerekir. insan haklari hukuku'nda ise bu dogrudanligin yaninda, dolayli olarak hakki ihlal edilenler de bu ba$vuru hakkini kullanabilirler. mesela ya$am hakki ihlal edilen (olum) ki$inin yakinlari da bireysel ba$vuruda bulunabilirler.

  bu ba$vuruda $ikayet, devlete kar$i yapilir. $ikayet konusu fiili memur i$lese bile muhatap devlettir. cok uzatmadan aktaracagim son onemli bir nokta ise, magdurun icinde bulundugu $artlar nedeniyle (gozalti, tutukluluk hali vs) ne dogrudan ne de temsilci vasitasiyla ba$vuramadigi hallerde, onun adina herkesin ba$vurabilmesidir.

  (bkz: hukuk)
 • türkiye avrupa insan hakları mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını bazı çekincelerle 1987'de tanımıştır ve hemen akabinde davalar sökün etmiştir. öyleki kısa sürede mahkeme sırf türkiye'ye çalışır hale gelmiştir.olay öyle bir hale gelmiştir ki "az zamanda çok davada davalı olduk" diyesi gelmiştir insanın.

  hani az zamanda çok işler başarırız ya:)
 • kişisel başvuru yapabilmek için:

  bm insan hakları sisteminde:

  - başvuru yazılı olamalı.
  - anonim olmamalı
  - iç hukuk yollarının tüketilmiş olmalı.
  - aynı konu başka bir uluslararası soruşturma ya da çözüm usulü uyarınca inceleniyor olmamalı.
  - başvurunun ilgili komitenin yetki alanına girmesi (hrc, escrc, cedaw, cat, crc, cero)
  - insan hakları ihlalinin sözleşme yürürlüğe girdikten sonra gerçekleşmiş olması. [bugüne etkisi devam ediyorsa başvuru yolu açık]

  iham'a yapılacak bireysel başvurular için de:

  - başvurunun, sözleşmenin* tanıdığı haklardan bir ya da birden çoğunun ihlal edilmiş olduğu iddiası olmalı. ve başvuruyu yapanın bu hak ihlalinden dolayı mağdur olması gerekiyor.
  - bir devletin taraf olması.
  - tüm iç hukuk yollarının tüketilmiş olması.
 • bazı durumlarda iç hukukuna güvenilmeyen ülkelerde "iç hukuk yollarının tüketilmesi" şartı tam olarak aranmıyor sanıyorum.
 • hak ihlallerini giderici özellik taşımayan iç hukuk sistemlerinde aranmama istisnası var. örn:türkiye
 • aihmye bireysel başvuru yapabilmek için avrupalı herhangi bir ülkenin vatandaşı olmaya gerek yoktur. kişi vatansız dahi olabilir.

  dünyadaki bütün insanlar aihm'ye bireysel başvuruda bulunabilirler yeter ki insan hakkı ihlalini yapan ülke aihm'ye ulusalüstü belgelerle bağlanmış bir ülke** olsun.
 • avrupa insan hakları mahkemesi'ne başvuru yollarından biridir.

  iç hukuk yollarının tüketilmesi şartıyla ilgili istisnai bir durum var. ülkede hukuk yollarının tüketilmesi makul olmayan ölçüde uzun sürüyor veya bu bekleyişin etkisiz olduğu somut olayda görülebiliyorsa bu şart aranmayabiliyor.
 • türkiye'de anayasa mahkemesi'ne yapılır. ancak bireysel başvuru, yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlerle anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler için yapılamaz.