182

  • 19
  • 0
  • 0
  • 0
  • 14 yıl önce

kazimir maleviç

mondrian'in sovyetler birligi temsilcisi. post empresyonizmle başladığı resim serüvenini önce kübizm daha sonra fütürizmle devam etitirdi.

ayrıca an englisman in moscow isimli eseri dönemin dada etkilerini de taşır.

son tahlilde bütün bu arayışı malevich'in mondrian gibi geometrik formlara dalması ve kendini resmin o tehlikeli bölgesinde kaybetmeye başlamasıyla son bulur.

fakat kendisini bekleyen daha büyük bir tehlike vardır: stalin.

devamını okuyayım »