abidik

  • 244
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 ay önce

abdullah levent tüzel

milletvekili olarak yayınladığı ilk bildiri :

çok değerli halkımız

sizleri emek demokrasi özgürlük bloku istanbul milletvekili olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

her inançtan her dilden işçiler emekçiler aydınlar sanatçılar, kadınlar gençler olarak çok özverili, çok içten; varını yoğunu ortaya koyan bir seçim mücadelesi yürüttünüz.

bütün bu destek ve dayanışma için sizlere teşekkür ediyor ve kutluyorum.

bütün aldatıcı reklam kampanyaları, sahte vaadler, yoksulluk ve inanç istismarına rağmen sizlerin değerli emeği ve üstün çabasıyla çok başarılı bir sonuç aldık.

eşitsiz, antidemokratik, bağımsızların aleyhine olan koşullara rağmen 144 bin gibi en yüksek bir oyla, sandıklardan halkımızın gerçek temsilcisi olarak çıktık.

bu oylar emekçilerin daha iyi bir çalışma hayatına kavuşmasına, halklarımızın eşit ve özgür, barışa kavuşmuş bir ülkede yaşamasına, çocuklarımızın güvenli geleceğine verilmiştir.

seçim mücadelemiz ve sonuçlar umudumuzu, güvenimizi, birliğimizi büyütmüştür.

blokumuzun seçilmiş 36 milletvekili olarak halkımızın gerçek sorunlarını çözmek; emeğe, demokrasiye, özgürlüklere, barışa dair bir halk temsiliyetini mecliste ve sizlerin olduğu her yerde göstermek temel görevimiz olacaktır.

böylesi bir başarıda büyük bir payı olan ezilen, cefa gören, bütün bunlara rağmen gözlerindeki pırıltı hiç sönmeyen kürt kadınlarına, artık acı yaşamaması gereken analarımıza, bütün enerjileri ile bizleri başarıya taşıyan gençlerimize ayrıca teşekkür etmek mutlaka zorunlu bir görevdir.

bütün bu emek ve akıtılan ter, gösterilen dayanışma, katkı “işçilerin birliğine halklarımızın kardeşliğine” verilmiş bir onay ve barışı kazanma iradesidir.

bizlerde bunun bilincinde olarak hareket edecek; bu sorumluluğu ve verdiğimiz sözleri unutmadan ortak bir emek ve demokrasi mücadelesi içinde olacağız.

değerli halkımız,

artık şikayetlenmemeli; geleceğimizi, ortak kaderimizi belirlemek üzere harekete geçmeliyiz.

biliyoruz ki akp 3. döneminde halkımızın koşullarını iyi yönde değiştirmeyecektir.

yeni zamlar, işten atmalar, düşük ücret ve uzun çalışma süreleri, iş cinayetleri, yağma ve istismar, çevre felaketleri, muhalefet edeni susturacak baskı ve terör, tekçi anlayışla eşitlik ve özgürlük isteklerini şiddetle bastırma, kadınlar üzerindeki eşitsizlik ve şiddet görüntüleri, gençleri iş ve eğitim sorunlarıyla kaderine terk etme, inançlara ayırımcılık ve devlet kontrolü altına almak vb, kurulacak yeni hükümetin ana karakteri ve politika tarzı olacaktır.

bu sorunların muhatabı olan halkımız seyirci kaldığı takdirde başka türlüsü de beklenmemelidir.

emek haklarını, eşitliğe ve onura dayalı kardeşlik değerlerini, temel hak ve özgürlükleri, sendikal ve siyasal haklarımızı, kadın genç ve çocuklar olarak güvenli geleceğimizi seçim döneminde olduğu gibi konuşmak, tartışmak, toplantılar yapmak ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yeni ve gerçekten demokratik bir anayasayı kazanmak için kollarımızı sıvamalıyız.

bunun için emek demokrasi özgürlük bloku olarak başladığımız bu özgürlük ve barış yürüyüşünde, mecliste ve sizlerin olduğu fabrika, mahalle, dernek ve sokakta, her yerde beraber olmaya devam edeceğiz.

bizleri halkın gerçek vekilleri olarak diğerlerinden farklı kılan, siyaseti halk için halkla beraber yapan bir çalışmayı hep birlikte sürdüreceğiz.

hep söylediğimiz gibi dillerin, kültürlerin, kimliklerin, inançların özgür, eşit olduğu; tüm halkımızın eşit ve onurlu yurttaşlar olarak insanca yaşadığı bağımsız ve demokratik bir ülkede yaşama irademizi iktidar yapmak için elele verelim.

sömürüye, baskılara, eşitsizliklere, tutsaklığa son verecek bir mücadele dileğiyle sizleri selamlıyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.

abdullah levent tüzel

istanbul milletvekili

devamını okuyayım »
18.06.2011 17:40