acu

  • 46
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

kürk mantolu madonna

"bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu. bir kadın trenin penceresinden dışarı bakabilir. bu sırada gözüne bir kömür parçası kaçar, ehemmiyet vermeden bunu ovuşturur. ve bu minimini hadise dünyanın en güzel gözlerinden birini kör edebilirdi. yahut bir kiremit, hafif bir rüzgarla yerinden oynayarak, devrin gıpta ettiği bir kafayı parçalayabilirdi. göz mü mühim kömür parçası mı, kiremit mi mühim kafa mı, diye düşünmek nasıl aklımıza gelmiyorsa ve bütün bunları nasıl kabule mecbursak, hayatın daha başka türlü bir çok cilvelerine de aynı tevekkülle katlanmaya mecburduk." der sabahattin ali romanın 141. sayfasında.

adaletsizdir evet, bir kömür parçasının dünyanın en güzel gözlerini kör etmesi. ve hayat çoğu zaman hakkını verir, kendine en çok yakışan bu sıfatın. bize ise öylece kabullenmek kalır bu olan bitenleri. aklımıza bile gelmez düşünmek ustanın dediği gibi, kafa mı daha mühimdir, kiremit mi?

devamını okuyayım »
17.02.2009 15:43