adverbs

  • 124
  • 1
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

ilginç etimolojik bağlantılar

adeta kelimeler üzerinde arkeolojik buluntuları keşfetmek olarak gördüğüm etimoloji, gerçekten heyecanlı bir alan ve bu alanın uzmanı olmak isterdim.
gelelim örnek kelimemize: ingilizce testify kelimesi yani şahit olmak, tanıklık etmek; bir mahkemede yada toplum önünde şahitlik yapmak anlamında kullanılır. kelimenin kökü ise latince testis'tir. evet o bildiğimiz medikal anlamdaki testisler bunlar. antik roma döneminde iki adam birbirleri ile vaadleşip, yeminleştikleri sırada birbirlerinin testislerini tutarak bu seremoniyi gerçekleştirilermiş ve doğruluğun bir nişanesi olarak bu anı bir kamusal alanda yapmayı - sanırım agora olabilir burası- tercih ederek, ölümsüzleştirirlermiş.* hatta bu durumun pagan döneminde de görüldüğü rivayet edilmekte. şöyle ki, tanrılarına bir söz ya da yeminde bulunan kişilerin, adamış oldukları kurbanlarının özellikle testislerilerini tutarak bunu yaptıkları ve böylelikle vaadlerinin arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtiklerine inanılmakta. dahası, araştırmacılar daha gerilere gidip bu seremoninin yüzbinlerce yıl önceside primatlara kadar gittiğini belirtmekteler. örneğin habeş maymunları arasında yapılan bazı gözlemlerde diğer maymunlara karşı agresif ittifaklar kurarak birbirleriyle işbirliği yapan iki erkek maymunu birbirlerinin genital bölgelerini çoğunlukla okşuyor oldukları tespit edilmiş maalesef. bu davranışın seks ile ilgisinin olmadığı, aksine primatologların "tebrik" dediği toplumsal bir ayin yerine geçtiği belirtilmekte. sanırım çağımızda mahkemelerde şahitlik müessesine soğuk bakılmasının temel espirisi ta o yıllara dayanmakta. zor iş azizim.

devamını okuyayım »