ahir zaman

  • 349
  • 18
  • 1
  • 0
  • 3 gün önce

modern insanın en büyük problemi

üretmemesidir.

insan varlığı doğada ürettiğini bir arzu nesnesi olarak tanımlayıp onunla duygusal ve 1. dereceden bağ kuran bir varlıktır. üretilen şey, bu süreç dahilinde elinden yok olsa da duyumsal temaslar sağlandıktan sonra bir hikayesiyle yaşamaya devam eder. fakat modern kavramlar, pratiği dahilinde hayatımıza girişinin ardından insanoğlu üretim yaptığını sanmakta, oysaki üretim yapmamaktadır.

endüstri süreci içerisinde bir ürünün üretiminin süreci kısımlara bölünmüş ve insan da bu kısımlarda kategorize edilerek mekanik ve matematiksel sürece dahil edilmiştir. bu da devamında kişinin üretilen nesneyle bağını ve üreten kimliğini kopartarak ürettiği şeye yabancılaşması sonucunu doğurmuştur. duyumsal ve duygusal süreç yok edilmiş, insan da endüstri aracı gibi makinalaşarak mekanik bir vaziyet içerisine girmiştir.

hizmet ve ticaret sisteminde dahi kobiden holdinge kadar kapital sermaye kültürünün egemenliği insanoğlunun üretim ve hizmet duygusunu elinden almış, sektör bazlı kar oranına hizmet eden bir nesil yaratmıştır. köşede bucaktaki bakkal amcalar bir bir dükkan kapatırken kozmopolit modern şehir hayatında gökdelenler yükselmiştir. kişinin ürettiği veya verdiği hizmet ile yakınen bir bağ kuramayacak olması, hatta en önemlisi kişinin ürettiği ve hizmet verdiği üzerinde öznel bir iz bulamayacak olması ve üretimde tek tipleşme durumu insanı insan yapan en önemli özelliği ondan almıştır. oysa insan düşünen ve varlık gösteren bir canlıdır.

devamında ise üretemeyen insan eve gelip, dışarı çıkıp yada haftasonu bir yerlere gidip aşırı tüketici konuma eriştiğinden dolayı mutsuzluğu bir hayli yüksek seviyeye çıkacaktır. modern insan ürettiğini tüketemediği gibi tükettiğini de düşünmeden anlık olarak yapar. düşünsel süreçler sıfırın altına inmiş vaziyettedir.

böyle bir vaziyet cereyan halindeyken modern insanın mutlu olmasını bekleyemezsiniz. gidin kültürle, sanatla uğraşın. şehirlerden ayrılın. doğaya, evinize dönün. varlık gösterin. burdayım diyin. şehrin o göz kamaştırıcı yalan dolan ışıkları yerine gerçek yıldızların güzelliğinden ilham alın. varolun, varettirin..

devamını okuyayım »
15.05.2015 01:11