ahuramazda

  • 19
  • 0
  • 0
  • 0
  • 12 yıl önce

kapitalizm

kapitalizm yalnızca ekonomik bir sistem değildir. sosyal, kültürel, ekonomik, politik vs. birçok boyutu olan kapsayıcı bir sistemdir. en genel anlamıyla bir üretim biçimi diyebiliriz belki. malların ve hizmetlerin üretiminin yanısıra kültürün, sınıfın, ideolojinin, yani kısacası insana dair her turlu fiziksel ve sosyal olanın üretiminin ve yeniden üretiminin tarihsel bir gerçekleşme biçimidir. tarihseldir, bir süreç olarak başladığı bir zaman dilimi vardır. yerini başka bir sisteme bırakacağı bir zaman da gelebilir, ama bu kesin değildir (determinist olmayalım). insan doğasına dayandığını soyleyemeyiz çünkü insanlık çok uzun süreler kapitalizme hiç benzemeyen sistemlerde de yaşamıştır (ör: avcı-toplayıcılık). şu anda kapitalizmin egemen sistem olması, böyle olmak zorunda olduğunu göstermez. şu anda var olanı, tarihin akışına bakarak "olmak zorunda olan" diye tanımlayamayız.

devamını okuyayım »
30.05.2004 23:58