aimar

  • şekerpare (694)
  • 856
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

eksiklik teoremi

bu teorinin sanatsal bir soyutlamasını da, zamanında (net tarih veriyorum 1966) dan graham isimli amerikan sanatçı schema adlı çalışmasıyla gerçekleştirmiştir. bu çalışmasında dan, formel sistem olarak, figürler, semboller, harfler, kelimeler, şekiller, boşluklar ve sayılar ihtiva eden, ve bu haliyle okur tarafından default olarak belirli bir sözdizimi ve anlamsallık içinde algılanan dergidediğimiz şeyi kullanmış, ve dergi sistemi içerisinden türetebileceğimiz veya türetedurduğumuz üstte saydığım bilimum unsuru veya "iddia"yı recursive bir şekilde mevzubahis unsurlardan oluşan dergiye olduğu gibi, bir dergi sayfası olarak bastırıp yayınlatarak, bu teoremi dergi-sayfa düzleminde yaşamış ve yaşatmıştır. schema yı teorinin gündelik hayattaki örnekleniminden ibaret bir yeniden üretimi değil de sanat yapan unsur da, sanata içkin olarak atfettiğimiz soyutlamayı görsel olarak değil, fikirsel olarak muhatabına ulaştırması ve muhatabın soyutlamadan ne anladığını bizzat soyutlamanın bir parçası olarak deneyimlemesidir. buradan hareketle conceptual artı sanatların incompleteness theorem i ilan edebilir ve bizzat okumakta olduğumuz bu başlık tarafından göd edilebiliriz. schema nın linki de buradan gelsin : http://www.ubu.com/concept/graham_schema.html

devamını okuyayım »