ainariel

  • 199
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 yıl önce

felsefe-i zenan

ahmet mithat’ın 1870’te yazdığı hikâyesi. kadınla erkeğin eşit olduğu, kadının sosyal özgürlüğe ulaşması için ekonomik özgürlüğe sahip olması gerektiği, kadınların evlenmeden de yaşamlarını sürdürebilecekleri konusunu işler. ahmet mithat daha sonra 1908’de yazdığı jöntürkadlı romanında kadın hakları konusundaki görüşlerini değiştirmiştir. nüket esen, ahmet mithat'ınjöntük’tekadın haklarının felaketlere neden olduğu savının ileri sürüldüğünü söyler.

devamını okuyayım »
19.12.2005 20:35