alain badiou

  • 217
  • 35
  • 15
  • 0
  • dün

kanala köprüye havaalanına karşı çıkan ilerici

sermaye birikimi odaklı, bir başka ifadeyle zengini zengin etmek için gerçekleştirilen "eserlere" karşı olmaktadır. topluma sorulmadan yapılan, şehir hakkını gaspeden büyük projelerin memlekete maliyetinin, doğaya maliyetinin farkındadır. inşaatı gelişmek olarak sunan dar kafalılığın karşısındadır.

toplumsal fayda analizi yapılmadan, kime kaça yaptırıldığı net şekilde ortaya konulmayan beton yığınlarıyla "uygarlık" olmaz. toplumsal bedelleri oldukça yüksek olan projeler türkiye gibi az gelişmiş ülkeler için sömürülmekten başka bir şey değildir.

senin yaptığın köprünün on katını kendi imkânlarıyla dörtte bir maliyete yapan ülkeler varken çok da övünülmemesi gerekir ama...

utanmak lazım azizim, utanmak. utanmayan adamın gözüne soksan nafile.

devamını okuyayım »