aletheia

  • 956
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

karl marx

düşüncenin yazgısını kökünden değiştirmiştir, sözgelimi blanchot marx için şunları yazmaktadır:

"... marks bilginin diğer temsilcileri tarafından tanınan saygı duyulan biridir. bu durumda o bilim adamıdır, bilim adamının etiğine uymayı kabullenir, ve her türlü eleştiriye açıktır. kendine ilke olarak “de omnibus dubitandum, “her şeyden kuşkulanırım”ı almış olan marks’tır ve şöyle buyurur: “bilimi bilim dışı, bilime yabancı çıkarlara alet eden kişiye alçak derim”. yine de kapital (sermaye) özünde devrimci bir yapıttır, bilimsel nesnellik yollarıyla zorunlu bir devrime götürdüğünden değil, tam da formülünü vermeden bilim düşüncesini bile sarsan bir teorik düşünce tarzını gündeme getirdiği için böyledir. ne düşünce ne bilim marks’ın yapıtından sonra aynı kalabilir, bu değişimi en uç anlamıyla düşünmek gerekir. bilim kendi kendini yani bilimi kökten bir değişime uğratma yeridir, pratikte gündeme gelen bir dönüşümün teorisi olduğu gibi aynı zamanda bu pratiğin içerisinde sürekli bir teoriğe bir dönüşümü sağlar..."

devamını okuyayım »
15.07.2007 00:06