alexis zorba

  • azimli
  • mülayim ama sempatik (542)
  • 1304
  • 13
  • 1
  • 0
  • 4 gün önce

timsaha tecavüz eden adam

bu unutulası hikayeyi diriltmek gibi olmasın ama geçen bu başlığa yolum düştüğünde aklıma evliya çelebi'nin konuyla doğrudan ilgili bir anektodu gelmişti. tam kaydını alıntılayacak imkanlar o vakit olmadığından kısmet bugüne kaldı.

evliya'nın anlattığına bakılırsa mısır'da timsaha hallenen epeyi bir adam varmış. hatta dişi timsahlara tecavüz için acaip tezgahlar kurarlamış. evliya'nın her zamanki gibi detayları atlamadığı, kritik kelime ve imge kullanımlarıyla çarpıcı bir hale büründürdüğü, bir yandan olayı lanetlerken bir yandan da her zamanki gibi voyeurist bir zevk duyduğu ilgili pasaj için şöyle alta alalım sizi. vebali evliya'nın ve mısır'da ona bu hikayeleri anlatan, bu herzeleri yiyen yaranının boynuna diye de lafı bağlayalım:

"ve mine'l-garaib: bu timsah eşi ile cezirelere çıkub (nil nehri kenarındaki adacıklar diyelim) cima murad edindikde (cima etmek isteğinde) dişisin arkası üzerine yatırub (dişisini sırt üstü yatırıp) cima iderken bazı arab taifesi belsovukluğu marazına mübtela olub anın defiyçün (bel soğukluğu hastalığından kurtulmak için) yahud nefs-i emmaresiyçün (ya da safi şehvet duygularıyla) mezkur herif kendüyi rimal ve cengelistan içinde pinhan idüb (tecavüze yeltenen adam kendisini kumların ve ağaçların arasına saklayıp) dahi timsah cima itmeden dişisi arkası üzre yatırken herif kemingahdan zahir olub (pusu kurduğu yerden çıkıp) bir nara haykırınca timsahın erkeği firar idüb kendüyi nil'e atub halas olur (erkek timsah adamın narasından korkup kaçar ve kendini nil'e atar). lakin dişisi arkası üzre kaskatı kalır, güya kaplıbağa gibi kalır asla harekete iktidarı olmaz. zira elleri kısacıkdır, mahareti suda kuyruğuyla ve ağzıyladır. ta ki erkeği cima idüb dişisin sırtı üstünden döndürmeyince hali üzre kalır ve kıç ayaklarından aşağı ferci kalır (erkek timsah dişisini sırtı üstü yatmaktan kaldırmazsa dişi öylece tenasül organı açıkta kalakalır). cima murad edinen melain (tecavüze yeltenen lanet herifler de) timsahın kıç ayakların kum ile örter ve kuyruğu üzre dahi hayli kum yığar, badehu havf u haşyetsiz fiil-i şeni'e mübaşeret eder (daha sonra da hiç utanıp sıkılmadan bu ahlaksız, çirkin işe başlarlar), neuzu billah!

amma cimaından lezzet alan fa'al-ı lain (dişi timsaha tecavüzden zevk alan melun tecavüzcüler) yemin idüb 'bikr-i na-şükufte cimaından lezizdir' (tam tercümesiyle "açılmamış bakire kız"dan lezizdir) diyü medh idüb "gayet şiddet-i harı vardır ve her cimaı bikriyyet üzeredir, al kan nazil olurdu" der. (oeeeeh, daha buraları tercümeye gerek yok, bu nasıl lafzlar evliya!)

ve cima edenin bir hafta avret yerinde misk rayihası ademin damağın mu'attar idüb bir hafta zail olmaz. (kibar feyzo'da müjde ar-kemal sunal sahnesi vardır ya, 'tadı damağımda kaldı' diye biten. hah ondan bahsediyor evliya, töbe yarabbi.)

ve ferci, cevari-i habeşe ferci gibi beyaz hıtayi fercdir derler ve gerçekdir (dişi timsahın uzvu, habeş cariyelerinin vajinası gibiymiş. bu hıtayi meselesi de ilginç aslında, hıtayi, malum çin, uzak doğu için kullanılıyor. yani bilemiyorum burada bir ebat göndermesi mi var vajinayla ilgili ama bu kadar detay üstüne tabii ki şaşırtıcı olmaz)"

devamını okuyayım »
23.07.2015 04:04