alp urungu

  • 266
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

paul von hindenburg

tannenberg kahramanıdır.

hiçbir açıdan savaşa hazır olmamaları rağmen savaşın gidişatı hasebiyle almanlara saldırmak durumunda kalan rus ordusunu darmadağın etmiştir. rusları almanya içlerine kadar çekmiş ve hezimete uğratmıştır.

bu galibiyet, almanların birinci dünya savaşı dahilindeki en görkemli zaferidir.

mustafa kemal atatürk de almanya seyahati esnasında hindenburg ile görüşmüş ve bu olayı şöyle anlatmıştır:

"hindenburg'un ufacık bürosunda idik. mareşal, masasının başında ve sol ilerisindeki koltukta vahdettin, onun yanında dili mesabesinde (derecesinde) olan naci paşa oturuyordu. ben hindenburg'un sağına tesadüf eden sandalyede idim. veliaht ve hindenburg birbiriyle görüşüyorlardı. kısa ve merasim kabilinden olan böyle bir mülakatta çok mühim şeyler konuşulmak mutad olmamakla beraber hindenburg, veliaht'a bittabi onun delaletiyle bütün türk milletine çok tesellibahş sözler söylüyor, veliaht bu tesellibahş beyanata teşekkür ediyordu.

ben hindenburg'un ağzından işittiğim sözlerin en nihayet kibar ve misafirperver olduğu için nezaketen sarf edilmekte olduğuna kani olmak istiyordum. yoksa beyanatın medlulü (sözlerden anlaşılan), beni meyus edecek mahiyette idi. mükâlemeye iştiraki münasip görmedim; bilâkis mülakatın kısa kesilmesine intizar ediyordum; öyle oldu."

devamını okuyayım »
24.08.2017 16:54