altay

  • 3269
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 ay önce

ateistlerin içindeki korkunç boşluk

dincilerin derin inançsızlık boşluğu olarak tanımladığı, asrın getirdiği tededdütler ile de bu boşluğun hacminin günden güne arttığı, ateist insanların bir yanını hep eksik bıraktığından bahisle yerinin din inancından başka hiçbir kavram ile doldurulamayacağını iddia ettikleri büyük boşluktur.
boşluk olduğu sanılan bu erdemli hoşluk, zırvalığın çölünde nefes alan dinci zihniyet tarafından maneviyattan uzak ateistler için üretilmiş bir içeriksizlik; hiçlik duygusudur, ki ateistlere dehşetli acılar hissettiren de bir yara olsa gerektir.

çeşitli nedenler ile bir dinci ile sohbet edilmek zorunda kalındığında ve nihayetinde kaçınılmaz bir son olarak bu mukemmel sistem kendiliginden olmus olabilir mi durağına gelindiğinde gelecek sorular malumdur:

- içindeki o inançsızlık boşluğu seni rahatsız etmiyor mu, o korkunç boşluğu neyle dolduruyorsun?

bir kere ateist birinin maneviyatının olmadığı ve hiçlik içinde duygusuzca alemlerde bir o yana bir bu yana salındığı gibi ilkel bir fikri zihnimizde uyandırmaya çalışan bu gibi soruların anlamsızlığından, dincilerin içindeki boşluğu dolduran kavrama kolayca ulaşmak da olasıdır: gözleri ve aklı kör eden fanatik bir inanç!

aklı olan ve bilimi rehber edinen hiçbir insanın içinde boşluk olmaz. kişisel erdemi doğrultusunda kendi içini herkes mutlak doldurur. dine inananın tanrı korkusundan yaptığı iyilikleri salt iyilik olması için yapan ateistin içindeki olsa olsa vicdani bir hoşluktur, boşluk değil.

devamını okuyayım »
10.12.2007 23:51