altay

  • 3268
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

hz. hatice

islami kaynakların bahsettiğine göre hz. muhammed ile hile hud'a sonucu evlenebilmiş kadın. aralarındaki sosyal statü farkı yüzünden hz muhammed ile evlenmesine izin vermeyen babası huveylid'i sarhoş etmiş, alkol tesirindeki adamın bilinçsizliğinden ve sarhoşluğundan faydalanarak hz. muhammed'i kendine eş yapmıştır. ertesi gün ayılan ve ayılınca sarhoşken farkında olmadan verdiği evlilik onayından cayan babasını bu defa da sözünden dönmüş bir yalancı olmakla tehdit etmiştir.

okuyalım:

-------------------------
"hz. peygamber başlangıçta koyun güdüyordu. sonra ondan bir derece daha üstün olan deve güdücülüğünde bulundu. bu sırada da bir ara bir arkadaşıyla birlikte hz. hatice'nin kızkardeşinin develerini güttü. sürenin bitiminde ücretlerinin tamamını alamamışlardı. bunun için de birlikte çobanlık yaptığı arkadaşı arasıra gidip hz. hatice'nin kızkardeşinden alacaklarını istiyordu. bazı zamanlar arkadaşı hz. peygamber'e 'bu kez de sen gidip iste' diyordu. hz. peygamber ise 'hayır, sen git! ben utanıyorum' karşılığını veriyordu. bir gün yine adam alacaklarını istemeye gitmişti. hz. hatice'nin kızkardeşi 'muhammed nerede? o niçin alacağını istemeye gelmiyor?' diye sordu. hz. peygamber'in arkadaşı 'kendisine birkaç kere söyledimse de utandığı için gelmedi' dedi. bunun üzerine kadın 'ben muhammed'den daha iffetli ve hayalı ve ondan daha vakarlı... kimse görmedim' dedi.

bu sûretle kızkardeşi hatice vâlidemizin kalbinde hz. peygamber'e karşı bir meyil ve sevgi oluştu. daha sonra da hz. peygamber'e haber göndererek 'gelip beni babamdan istesin' dedi. hz. peygamber de aracı vasıtasıyla ona 'senin baban zengin birisidir. bu işe razı olacağını zannetmiyorum' diye cevap yolladı. bu kez hz. hatice 'git onunla konuş. bu hususta ben sana yardımcı olacağım. ancak onunla sarhoş olduğu sırada görüş' diye haber gönderdi. hz. peygamber de hatice vâlidemizin söylediği gibi davrandı. hz. hatice'nin babası onu hz. peygamber'e verdi.

ertesi sabah kendisine 'kızın hatice'yi muhammed'e vermekle çok iyi ettin' denildiğinde adam 'ben kızımı muhammed'e mi vermişim?' dedi. 'evet!' dediler. bunun üzerine adam kalkıp hatice validemizin yanına vardı ve ona 'halk seni muhammed'e verdiğimi söylüyor' dedi. hz. hatice de 'evet, öyledir. sakın vermiş olduğun sözden cayıp da kendini küçük düşürme. hem muhammed'in şöyle şöyle meziyetleri ve üstünlükleri vardır' dedi. böylece hz. peygamber'in özelliklerini saymak suretiyle onu ikna etti. sonra da hz. peygamber'e iki ukiyye altın ya da gümüş göndererek 'bununla bir kürk alıp bana hediye edersin. kalanıyla da bir koç ve şu şu eşyaları alırsın' dedi. hz. peygamber de onun bu söylediklerini aynen yaptı. [1]

-------------------------
hz. peygamber hatice validemizi babasından istedi. fakat o buna yanaşmadı. bunun üzerine hatice vâlidemiz bir yemek yapıp içki'ler hazırlayarak babasını ve kureyş'ten birkaç kişiyi dâvet etti. yemekler yenilip içkiler içildikten sonra, hatice vâlidemiz sarhoş olan babasına 'abdullah'ın oğlu muhammed beni istiyor. bizleri evlendir!' dedi. babası da 'tamam!' dedi. o zaman hz. hatice ona bir kürk giydirdi ve halâk denilen güzel kokudan sürdü. çünkü o zamanlar kureyş'in âdeti böyleydi. adam ayıldığında kendisine kürk giydirilip halâk denilen kokudan sürülmüş olduğunu gördü. hatice validemize 'bunlar nedir?' diye sordu. o da 'sen beni abdullah'ın oğlu muhammed ile evlendirmedin mi?' dedi. babası 'ben seni ebu talib'in yetimi ile nasıl evlendiririm? hayatıma yemin ederim ki bu evliliğe izin vermeyeceğim' deyince hatice vâlidemiz şunları söyledi: 'halkın seni aklı karışmış ve değersiz bir kişi olarak tanımasından utanmaz mısın? sen şimdi halka o sırada sarhoştum diyerek kendini küçük mü düşüreceksin?'. böylece hz. hatice babasına bu türden nasihatlar edip razı oluncaya kadar da yakasını bırakmadı. [2]

nefse şöyle anlatıyor: huveylid'in kızı hatice akıllı bir kadındı. zengin ve şerefli bir aileye mensuptu. allah teâlâ da onun için bereket ve hayır dilemiş ve böylece o hz. peygamber'le evlenmiştir. o soy bakımından kureyş'in en üstünlerinden olduğu gibi şeref bakımından en büyüğü, mal bakımından da en zenginiydi. kavminden, gücü yeten herkes onunla evlenmek istiyor ve uğrunda mal ve mülklerini feda etmeyi göze alıyorlardı. ancak o hiç birisinin teklifini kabul etmedi.

nihayet bir gün beni şam'dan dönen kervanının başında bulunan (hz.) muhammed'e aracı olarak gönderdi. yanına vardığımda ona 'ey muhammed! niçin evlenmiyorsun?' diye sordum. 'evlenmek için mal-mülk lazım. benimse hiç birşeyim yok' dedi. bunun üzerine ben 'eğer mal ve şeref sahibi güzel bir kadın bu halinle sana evlenme teklif etse kabul eder miydin?' dedim. 'kimmiş bu kadın?' diye sordu. 'huveylid kızı hatice'dir' dedim. 'peki ama bu nasıl olacak?' dediğinde de 'sen orasını bana bırak' dedim. o da kabul etti. böylece dönüp olan biteni hatice'ye söyledim.

hatice de gelip kendisini istemesi için benimle ona haber yolladı. sonra kendisi amcası amr b. esed'e de gelmesi için birini gönderdi. böylece hatice'nin amcası amr b. esed ve yakınları (hz.) muhammed'in amcalarıyla biraraya geldiler. hz. peygamber'in amcalarından birisi onun vekili olarak hatice'yi yeğenine istedi. hatice vâlidemizin amcası amr b. esed de 'o, evlenme teklifi reddedilecek birisi değildir' dedi ve hz. hatice'yi ona verdi. o sırada hz. peygamber yirmi beş, hatice vâlidemizse kırk yaşındaydı. çünkü hz. hatice, fil vakasından onbeş sene önce doğmuştu. [3]

[1] heysemî, ix/222 (taberâni, câbir b. semûre'den ya da hz. peygamber'in bir başka sahabisinden. hadisi ayrıca bezzar da rivâyet etmiştir. onun rivâyetinde 'sarhoş olduğu zaman gel' yerine 'kırmayacak ve zorlamayacak bir şekilde gel', 'onu bana hediye et' yerine 'ona hediye et' denilmektedir).
[2] heysemî ix/220 (imam ahmed ve taberânî, ibn abbas'tan).
[3] ibn sa'd i/131."
------------------------

kaynak 1: (hz. peygamber ve ashabının evlenmeleri)
kaynak 2: (hz. peygamber'in hatice validemizle evlenmesi)
kaynak 3: (hz. muhammed'in hz. hatice ile nikahlanması)

~

hz. muhammed ile hz. hatice'nin nasıl evlendiği hakkında bilgi veren bu metin önceleri onlarca dini sitede mevcuttu. sonradan teker teker silindiler. bu organize silme/yok etme işleminin, gözünün önüne perde inmemişlere, aklını kullanmasını bilenlere, yüreği mühürlenmemişlere ve okuyup düşünebilenlere evrensel bir mesaj olduğunu düşünüyorum.

devamını okuyayım »
29.01.2008 23:15