altinci nesil caylak

  • 1752
  • 10
  • 2
  • 0
  • evvelsi gün

öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler

medeni hukuk madde 1:
kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

(bkz: hukuk 101)

hakimin yarattığı hukuk, üst yargı denetimine tabidir, kuvvetler ayrılığını zedelemez (kural koyar, kanun değil), kanun hükmü niteliği taşımaz, emsal teşkil etmez, emredici ve bağlayıcı değildir.

yani hakim, karısını döven adam için kanunu atlayarak örf ve adetlere bağlayamaz. tabi hüküm verebilir ama üst yargıdan döner.

devamını okuyayım »