anahtarr

  • 122
  • 1
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

kuran-ı kerim'de öldür ayetleri

kafama takılan konulardan biriydi. niçin öldürün diyordu acaba kur’an ? hoşgörü dini değil miydi yoksa islam ? bir müslümanın sadece bu ayetler değil tüm ayetler kafasına takılmalı, araştırmalı, deyim yerindeyse beyni fokurdamalı. kuran burada ne demek istiyor diye düşünmeli, araştırmalı.
kuran savaşmak hakkında ne diyor onlara bakalım:
“ fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. “ bakara suresi 193. ayet

“ kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara karşı savaş açılanlara savaşma izni verildi. şüphesiz allah, onlara yardım etmeye güç yetirendir. “ hac suresi 29. ayet

kuran’da yalnızca saldırgana karşı savaşmaya izin vermiştir. karşı taraf barış yoluna gittiğinde ise savaşa son verilmesini istemiştir.

“ haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesip tutun. “ tevbe suresi 5. ayet

bu ayet, ait olduğu surenin bütünlüğü içerisinde okunursa; bu ayetin, müslümanlarla savaşan ve aralarındaki antlaşmanın şartlarına uymayanlara yönelik olduğu kolayca anlaşılabilir. tevbe suresinin ilk ayetini bile okumamız, bu suredeki savaş izninin, islam dışındaki herkese yönelik olmayıp, peygamber ve arkadaşlarına karşı mücadele eden belli bir kitleye karşı olduğunu, anlamamızı sağlar.

“ bu, müşriklerden kendileri ile antlaşma imzaladıklarınıza allah’tan ve resulünden kesin bir uyarıdır. “ tevbe suresi 1. ayet

kuran savaşta ısrar etmemeyi öğütler.

“ eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve allah'a tevekkül et. “ enfal suresi 61. ayet

kuran savaşmaya bile bir sınır, bir ölçü getirmiştir. aşırı gitmemeyi öğütlemiştir.

“ sizinle savaşanlara karşı allah yolunda savaşın, ancak aşırı gitmeyin. elbette allah aşırı gidenleri sevmez. “ bakara suresi 190. ayet

kuran her şartta bağışlamayı, cezalandırmaya üstün tutar.

“ iyilikle kötülük bir olmaz! kötülüğü, en güzel tavırla sav! o zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir. “ fussilet suresi 34. ayet

evet bağışlanmayı üstün tutar, fakat her durumda pasif kalmayı onaylamaz. müslümanlar, saldırıya uğradıklarında ve yok edilmek istendiklerinde savaşa çağrılmışlardır. mutlak pasifizm, saldırganların azgınlığını arttıracaktır ve çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesine izin verilmesi anlamına da gelir. bu yüzden böyle bir pasifizm hem sağduyuya aykırıdır, hem de etik açıdan da sorunludur.

kuran öldürmeyi yasaklamıştır.

'' kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. '' maide suresi 32. ayet

'' rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: o'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. haksız yere allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. düşünesiniz diye allah size bunları emretti '' en’am suresi 151. ayet

kuran’da savaşta öldürmenin geçmesi değil, geçmemesi kuran için bir eksiklik oludu. niçin? çünkü kuran öldürmeyi yasaklıyor. yarın bir müslüman çıkarda allah bana öldürmeyi yasakladı, ben savaşmayacağım dese haklı olabilirdi ya da ben onu sadece yaralarım öldürmem diyenler de çıkabilirdi. o yüzden kuran herşeyi açıklayan kitapsa, teferruatlı bir kitapsa ki kendini böyle tanımlıyor, kuran’da savaşta insanların öldürebileceğinin geçmesi gerekir. o olmazsa bir eksiklik olur. bu ayetleri yanlış anlayıp, ayetin başına sonuna bakmazsan, kuran’ı bir bütün içerisinde değerlendirmezsen kuran adam öldürmeyi meşru kılar sanırsın. öte taraftan kuran’ı okumazsan ya da anlamadan okursan allahuekber diyerek adam keser, hem müslümanlara hem islam’a zarar verirsin.
unutmamak lazım, bir inancın doğruluğu ona inananlara bakarak test edilmez. doğru savunanı olmasa da doğrudur, savunucuları neyin peşine düştüklerinden gaflet içinde olsalar da..

devamını okuyayım »
21.08.2014 17:30