anar

  • 98
  • 13
  • 3
  • 0
  • evvelsi gün

metafor ile alegori arasındaki fark

metafor daha ziyade sözel/edebi disiplinlerde kullanılan bir ifade yöntemiyken; alegori çoğunlukla görsel sanatlarda başvurulan bir temsil biçimidir.

metafor, içerisinde tutarlı bir benzetme barındırmak durumundadır ve bu benzetmenin keşfedilmesi metaforu çözümlemek için yeterlidir. öznelliğe izin vermesi nedeniyle de çoklu okumalara açıktır ve yanılgı payı düşüktür.

alegori ise sembollerin araca dönüştüğü, ancak ikonografik bilgi ve birikim ile anlamlandırılabilecek, çok katmanlı bir yapıdadır. öznelliğe izin vermez. örneğin vanitas, en meşhur alegorik temsillerden biridir; ancak oradaki nesnelerin ve kompozisyon dinamiğinin neye refere ettiği bilinmiyorsa sonsuza kadar bakılsa da doğru yoruma ulaşılamaz.

devamını okuyayım »
27.04.2018 13:34