aristokles

  • 27
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 ay önce

türkçe

güzel dilimiz ile ilgili belli başlı kurallar mevcuttur. bugün maddeler halinde bunlardan bahsetmek istiyorum. böylece, belki, kafamızdaki bazı soru işaretleri giderilmiş olur:

1-)türkçede uzun ünlü yoktur. uzun ünlü ancak, bazı ses değişmeleri ve olayları sonucunda ortaya çıkmaktadır.

2-)türkçede "ince a" yoktur.

3-)türkçede m, ğ, c, f, r, j, p, h ve z ünsüzleriyle kelime başlamaz.

4-)türkçede 'h', 'f' ve 'j' sesleri yoktur.

bazı istisnalar: öfke (övke), yufka (yuvka), ufak (uvak); harıl harıl, horul horul gibi yansıma sözcükler.

5-)türkçede kelime kökünde iki ünlü yan yana bulunmaz.

istisna: faide (fayda), mai (sıvı).

6-)türkçede ikiz ünlü yan yana bulunmaz.

7-)türkçede kelime kökünde ikiz ünsüz bulunmaz.

istisna: anne (ana), ninni (nen eylemek)

8-)türkçede kelimelerin sonunda tonlu (b, c, d, g, ğ) ünsüz bulunmaz. bunların yerine tonsuz biçimleri olan p, ç, t ve k bulunur.

istisna: ad, od, sac gibi.

9-)türkçede kelime başında iki ünsüz yan yana bulunmaz.

10-)türkçede kelime sonunda üç ünsüz bulunmaz.

11-)türkçe bir kelimede ilk hece dışında o ve ö ünlüleri bulunmaz.

eski bir istisna: bugün ek olarak kullandığımız -yor, zamanında bir kelimeydi. örneğin: "anlayorur idi."

devamını okuyayım »