aristokles

  • 24
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

bilimle yakından ilgilenen cumhurbaşkanı şahsımdır

bilim ile ilim arasındaki farkı biz biliyoruz, arkadaşlar. bu tarz insanlar, ilimi ve bilimi eş anlamlı olarak kullanıyorlar. diğer taraftan, felsefe ve hikmet arasında da bir fark yok, böyleleri için. islam'ın altın çağı olarak kabul edilen 8.yy. ile 13-14.yy. arası dönemde yapılan bilimsel/felsefi faaliyetlerin hakkını verirler ve sürekli o dönemleri hatırlatırlar ancak o dönemde yaşayan insanlar bugün yaşasaydı, ne ile itham edilirlerdi, hangi ortamda nasıl çalışabilirlerdi, bilinmez... her şeyi geçtim. sürekli orta çağ islam medeniyeti ile övünen bu insanlar, bütün bir islam orta çağ'ındaki bilimsel/felsefi faaliyetlerin kaynağında yer alan mu'tezile mezhebine nasıl bakmaktadırlar acaba? vazgeçtim. şunu sorayım: el-me'mun önderliğindeki beytülhikme faaliyetlerine, bugün izin verilir miydi, sizce? hadi bunu da sormayayım. orta çağ islam dünyası'ndan birkaç isim vereyim. örneğin er-râzî, günümüzde tutunabilir miydi, acaba? ibn tufeyl yaşasaydı ne olurdu, dersiniz? peki ya ibn rüşd? liste uzar gider...

bu tartışma, din çerçevesinde değil; yenilikçi ve gerici çerçevesinde yürütülmelidir... ancak bu sayede, ilim ve bilimi bir görenlerle; arasındaki farkı bilenler açığa çıkabilirler. evrim gibi bir gerçeği doğadan yola çıkarak izah eden bir bilimsel kuramın okutulmasının yasaklandığı bir ülkede bilim söz konusu değildir. dahası, orta çağ'da yaşayan, sırf müslüman oldukları için ya da o dönemde doğdukları için
-örneğin bir deist olan râzî- övündüğünüz insanlar da; siz ilim insanlarının görüşünden değildir. dolayısıyla, sizin ne orta çağ ile övünmeye hakkınız var; ne de bilimi ağzınızda kirletmeye...

sizin övünebileceğiniz insanlar, bugün hala daha orta çağ ile övünmemize sebep olan; yani, islam medeniyeti'ni kurutan, bilimi ve felsefeyi şirk koşmak olarak değerlendiren kafalardır. fârâbî ve ibn sînâ ile övünürsünüz ancak bu insanlar bugün, çıkıp da, allah, südur eder ve ondan ilk akıl çıkar deseydi, devamını getiremeden kellesini alırdınız, herhalde.

sonuç olarak, gerici insanlar, bilimden ilimi kastederler. ilim, köhnedir. günümüzde hiçbir geçerliliği yoktur. ilim üzerinden orta çağ'daki isimleri örnek gösterirler ancak bu isimlerin çok büyük bir çoğunluğu, ilim değil bilim yapmakta; hiç olmazsa, akıl kavramını ön plana çıkarmaktadırlar. gericiler için o dönemden verilebilecek örnek isimler, bu bilimsel faaliyetleri küfür sayanlar arasından seçilebilirler. bunun dışında, artık orta çağ'a dönmenin bir mantığı yoktur. önemli olan üzerine koyabilmektir. yalnızca bu amaçla, orta çağ hakkında entelektüel bilgi edinilir. o kadar. evrim kuramı'nın yasaklandığı bir ülkede ne bilim vardır ne de başka bir benzer faaliyet...

devamını okuyayım »