asrat krasotkin

  • 98
  • 2
  • 1
  • 0
  • geçen hafta

herkesin eşit parasının olduğu bir dünya düzeni

ekonomik tartışma para üzerinden yapılmaz, çünkü para bir üst yapı ürünüdür, yaratılmış değerdir. ekonomik filozofi ancak özel mülkiyet üzerinden yapılır, ya özel mülkiyet serbesttir ya da kollektif mülkiyet esastır. gayrısı ancak türevleri olur ekonomik sistemlerin.

devamını okuyayım »