assoslu asosyal

  • 148
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

marksist leninist troçkist maoist öğrenci evi

akıllara "mao zedong'un şahsında marksizm-leninizme yönelen modern revizyonist troçkist kırması menşevik alaşımı yeni oportünist cephe"yi getirmiştir.

evlerden ırak...

devamını okuyayım »
08.11.2017 17:53