atelye

  • 1059
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

v for vendetta

--- spoiler ---
film boyunca, "v" sembolüne hem harf hem de rakam olarak bol miktarda gönderme bulunmaktadır. v'nin evey'e yaptığı giriş monoloğu (bkz: #9553527) "v" harfi ile başlayıp "v" harfi ile bitmekte ve 5 cümleden oluşmaktadır ve 49 tane "v" harfi içermektedir. evey'nin ismindeki "e" harfi alfabenin* beşinci harfidir ve benzer şekilde "v" harfi roma rakamlarında 5 sayısını ifade etmektedir.

v'nin geçmişi, kullandığı kelimeler ve hareketleri ile de benzer göndermeler yapılmaktadır. v, larkhill'de "v"* no'lu hücrede tutulmuştur. christopher marlowe'un the tragical history of doctor faustusundan alınma vi veri veniversum vivus viciv'nin sevdiği latince bir sözdür. v'nin evey ile dansetmek için müzik kutusundan seçtiği şarkı 5 no'lu şarkıdır, ki aslında müzik kutusundaki şarkıların tümü 5 ile numaralandırılmıştır.

v, creedy ile karşı karşıya geldiğinde beethoven'in beşinci senfonisini çalar, ki bu bestenin girişinde mors alfabesinde "v" harfini (...--) çağrıştıran, tekrarlanan bir müzikal desen vardır. bu senfoninin giriş kısmı ikinci dünya savaşı boyunca bbc'nin avrupa yayınında -winston churchill'in "v for victory"*sözüne gönderme amaçlı- çağrı kodu olarak kullanılmıştır. zaten filmin kendi ismi de "v for victory" sözüne bir göndermedir.

creedy ve adamları ile victoria istasyonu'nda girilen kavgada, v hançerlerini fırlatmadan hemen önce onları "v" şeklinde tutmaktadır. hançerler creedy'nin adamlarına saplanmadan önce havada 5 defa dönmektedir. bu kavgadan sonra, v ölümcül biçimde yaralandığında kendi kanında "v" şekli çizer. parlamento binasına v maskeleri ile yürüyen londra'lılar, sokaklarda birbirlerine yaklaşarak birleştiklerinde "v" şekli oluştururlar.

parlamento binasının yıkılmasında ortaya çıkan havai fişek görüntüsünde "v" şekli bulunur, aynı görüntü başlangıçtaki old bailey patlaması sırasında da vardır. ki bu şekil aynı zamanda anarşizmin sembolü olan tepetaklak duran siyah üzerine kırmızı renkte <caps>"a"</caps> harfi ile aynıdır. old bailey ve larkhill gibi parlamento binası da 5 kasım'da havaya uçurulmuştur (kasım (november) içinde "v" harfi bulunduran tek ay adıdır)

v topluluğunun harekete geçtiği kısımda big ben'de saat 11:05'i göstermektedir, yani büyük bir "v" harfini.

ayrıca evey ilk itiraf etmeye getirildiğinde arkaplan ışığı "v" harfinin sol kısmına benzer şekilde çaprazdandır, ve evey itiraf etmeyi reddettiğinde ışık tam ters yöndedir.
--- spoiler ---

kaynak: (bkz: http://en.wikipedia.org/…iki/v_for_vendetta_(movie))

obican'dan ilave: v, evey'i, i vee diye telafuz eder ilk duyduğunda ve tesadüf değil türü bir şey der; iv, roma rakamlarında 4 demektir, mektupları yazan kızın kaldığı hücrenin numarası.

devamını okuyayım »
09.09.2006 23:22