atilcan

  • 139
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

bave kurdan

kürtlerin babası olarak anılmaya layık olan padişaha* kürtçede takılan ad. nasıl mı layık oldu, kendisinden dinleyelim:

rusya ile harp vukuunda, disiplinli bir şekilde yetiştirilen bu kürt alayları, bize çok büyük hizmetlerde bulunabilirler. ayrıca orduda öğrenecekleri “itaat” fikri, kendileri için de faydalı olacaktır... kürt ağalarının bazılarının çocuklarını, istanbul’a getirip memuriyete yerleştirdiğim için tenkit edildiğimi biliyorum. senelerdir hıristiyan ermeniler nazır (bakan) mevkilerini işgal etmişlerdir. bundan sonra da kendi dinimizden olan kürtleri kendimize yaklaştırmakta ne gibi bir zarar olabilir? (siyasi hatıralarım, s. 52).

zamanında ülkesinin ayakta kalması için ülke kaynakları en faydalı şekilde ve daha da önemlisi savaş çıkarmadan, insanlar ölmeden, ülke çıkarlarını asker öldürerek değil asker yaşatarak sağlamış olan bir padişahın, feraseti sayesinde kürt halkını da ülke menfaatleri doğrultusunda kullanmasını bilmiştir. şimdi aklınıza gelebilir, hem sen adamları asker yap, hem de yaşamalarını sağla nasıl oldu bu iş. onu gidip o zamanın kürtlerine sormak lazım. helhalde bu lakabı boşuna takmadılar kendisine. tabi asker yaşatan padişah lakabı da gökten zenbille inmedi.

sonuç: siz eğer bir yüz yıl öncesinden ders almazsanız başkaları alır. başkaları kendi menfaatleri için bu insanlardan ordu oluşturur. hem onları hem seni öldürür. kendi çıkarına da ulaşır. ama bu devirdekilere de kimse kalkıp kürtlerin babası demez. sorun torun barzani'ye, dedesine ne olmuş, babasına ne olmak üzere, kendisine ne olacak.

çırarı olan dedesini kullanır işi birince de ....
babasını da kendisi de şimdi aynı durumda. bush için de kürtlerin bası diyorlar zaten... neden?*

devamını okuyayım »
26.01.2008 14:20