auio

  • 24
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 ay önce

agnostisizm

agnostik filozof bertrand russell ile yapılan bir röportaj

agnostikler ateist midir?

-hayır. bir ateistin görüşü, bir teistin görüşü ile benzer biçimdedir. bir hristiyan, tanrının varlığını bilebileceğimizi düşünür, bir ateist de tanrının yokluğunu bilebileceğimizi düşünür. agnostik ise bu konuda kesin bir yargıya varılması için uygun zemin bulunmadığını söyler. ancak aynı zamanda bir agnostik, tanrının varlığının -imkansız değilse bile- neredeyse olasılıksız olduğunu, bu nedenle de dini uygulamalar yapmaya değmez olduğunu düşünür. bu açıdan, ateizmden uzak sayılmaz.
agnostiğin yaklaşımı, dikkatli bir filozofun antik yunan tanrılarına yaklaşımı gibi olabilir. eğer benden, zeus, poseidon, hera ve tüm diğer olimpos ahalisinin varolmadığını kanıtlamam istenseydi, kesin kanıtlar ararken sonuçsuz kalırdım. ama bir agnostik hıristiyan tanrısının da, olimpos tanrıları kadar olasılıksız olduğu düşünülebilir, ve bu konuya yaklaşımı açısından -pratikte- ateistlerle birdir.

tanrı'nın emirlerini tanımadığınıza göre, davranışlarınıza rehberlik etmesi üzere hangi otoriteyi tanıyorsunuz?

-bir agnostik, dindar insanların tanıdığı anlamda herhangi bir otoriteyi tanımaz. insanın kendi yolunu düşünerek ve sorgulayarak çizmesi gerektiğini düşünür. elbette, diğer insanların aklından ve bilgisinden de yararlanır. ancak kime danışacağını kendisi seçer

agnostiğin meryem ana, isa ve kutsal ruh'a bakışı nasıldır?

-agnostik tanrıya inanmadığı için, isa'nın tanrı olduğuna inanması da beklenemez. agnostikler, isa'nın bazı ahlaki öğretilerine saygı duyarlar, ama bu saygı bazı diğer inanılan öğretilere olan saygıdan daha fazla değildir. örneğin bazı insanlar, buddha, socrates ve hatta abraham lincoln'ü, isa kadar yüksek seviyede benimseyebilirler. agnostik açıdan tüm bu kişilerin öğretileri tartışmaya açıktır ve hiçbiri değişmez doğru değildir.
meryem ve bakire doğum öğretisi, esasen pagan mitolojisinden alıntıdır ki orada bakire doğumlara çok rastlanır. bu nedenle, pagan öğretileri gibi, isa'nın öğretilerinin de güvenilirliği ve inanılırlığı yoktur.

agnostik, insanın ruhu olduğunu rededer mi?

-bu sorunun kesin bir anlam kazanması için, ruh'un ne olduğunu tanımlamamız gerekir. buradaki anlamı, sanırım, insan hayatı boyunca (içinde) bulunan, ölümden sonra da sonsuza dek varolan bir tinsel, doğa üstü şey. bu anlamıyla bir agnostiğin, insanın ruhu olduğuna inanması pek muhtemel değildir. öte yandan, bu agnostiğin materyalist olmak zorunda olduğu anlamına gelmez. benim açımdan, ruh gibi, bedenin durumu da şüphelidir, ama bu şüphe metafiziğin karmaşık alanlarına giren uzun bir hikayedir. demeliyim ki, ruh ve beden, kesin varlıkları tanımlamaktan ziyade, kullandığımız sembollerdir.

tanrıyı reddettiğiniz için cezalandırılmaktan hiç korkmuyor musunuz?

-hiç korkmuyorum. ben zaten zeus'u, jupiter'i, odin ve brahma'yı da reddediyorum, ve bunlar bende hiç huzursuzluk yaratmıyor. . bir tanrı olsaydı da, bence, kendi varlığını sorgulayanlardan rahatsız olacak gibi bir kibir sahibi olmazdı.

agnostikler için hayatın anlamı nedir?

-başka bir soruya cevap vermek istiyorum: hayatın anlamının anlamı nedir? sanırım burada bahsedilen bir tür genel amaç. bence, hayatın bir tür genel amacı yok. sadece yaşanıyor. birey olarak insanların amaçları var ve bu amaçları terketmek için agnostisizm bir gerekçe değil. bu amaca ulaşılacağı kesin olmayabilir, ama bir askerin zafer kesinleşmeden savaşmayacağını düşünmek saçma olur. kendi amaçlarını cesaretlendirmek için dine (veya yaratıcıya) ihtiyacı olan insan korkaktır. sonra kendime şu soruyu soruyorum: bu dünyayı kontrol eden ve her olayın arkasında duran bir doğaüstü güç var mı? açık söylemek gerekirse bilmiyorum – ama inanmıyorum da. doğalın ve olağanın dışında, dualara yanıt veren, tapınma ile ikna edilebilecek, insanları umursayan bir üst güç yok.
sınırsız sayıda koluyla tabiatın her şeyi kucakladığını, tüm olayların arkasında sayısız ama doğal nedenler bulunduğunu ve olmaya devam edeceğine inanıyorum. insan kendi kendini kollamalıdır. bulutların üzerindeki hayali babalara veya doğaüstü güçlere bel bağlamamalıdır. aklını kullanarak, kendine engel olan doğal sebepleri bulmalı ve onları lehine çevirmelidir.

devamını okuyayım »
15.05.2017 00:06