avukatacam

  • prezentabl (575)
  • 521
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4 gün önce

bitaksi çalışanı taksicinin dehşetli rezaleti

bitaksi uygulaması ile hizmet sunan kişi veya kuruluşun bu olayın mağdurları olan kimselere özel hukuk bakımından sözleşmesel sorumluluk altına girdiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. bizim hukukumuzda ve kıta avrupası hukukunda sözleşmenin birden fazla borca kaynaklık ettiği unutulmamalıdır. sözleşen taraflar birbirlerinin can ve malvarlığı değerlerini aralarında sözleşme bulunmayan insanlara göre daha yüksek bir özenle korumak zorundadırlar. buna koruma yükümleri (schutzspflicht) veya yalın yan yükümler ( blosse nebenspflicht) denir. bitaksi ile mağdurlar arasında sözleşme olduğuna ve daha önce hakkında uyarı gönderilmiş bir şöforü sistemden çıkarmak bir yana bizzat uyarıda bulunan kimsenin ayağına gönderen firma koruma yükümüne aykırı davranışın alasını gerçekleştirmiştir. mağdurlar doğrudan bitaksi firmasına karşı sözleşmesel sorumluluk çerçevesinde ( daha uzun zamanaşımı, ve kusuru ispat yükü altında olmaksızın) bütün zararları için tazminat talebinde bulunabilirler. bu olayın özel hukuk boyutu bakımından bu firmanın sorumluluğu bir kenara bırakılmamalıdır.

devamını okuyayım »
28.03.2017 16:11