bakhele sen bugun cok komiksin ha

  • 303
  • 6
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

vantrilokluk

osmanlı kaynaklarında “türk” kimliğinin ifade bulma sanatıdır. ne alakası var, demeyiniz. şöyle ki osmanlı münevverleri ve elbette onların ulaştığı çevre, kendilerini başka türlü (çoğu kez rumî olarak) tanımlıyor olsalar bile, aslında, şunun gayet tabiî bilincindeydiler: başkaları onlara “türk” diyor. dolayısıyla “ecdat” işbu vantrilokluk sanatını adeta yeniden yorumlamış. zira osmanlı kaynaklarında “türk(ler)” ifadesi, çoğu kere bizanslı ya da avrupalılardan (frenklerden) alıntı yapılacağı sıra kullanılmış yahut vakanüvisler onların sözlerini kendi dillerince yeniden yorumlarken “türk(ler)” demiş. neşeli ve alemci bir tarihçimizin (bkz: cemal kafadar) hayret parmağının işaret ettiği yöne bakacak olursak, “erken on altıncı yüzyıla ait bir vakayinamede kelimenin [türk] duruma uygun düşen sekiz kullanımından yedisi bu çeşit bir ‘vantrilokluk’ örneğidir.”

kaynak: kafadar, cemal. kendine ait bir roma: diyar-ı rum’da kültürel coğrafya ve kimlik üzerine. istanbul: metis yayınları, 2017. (ilgili bölümün yer aldığı sayfa: 92)

devamını okuyayım »