balron

  • 372
  • 58
  • 14
  • 0
  • dün

vezin tutsun babamı bile hicvederim

nef'i'ye ait olduğu iddia edilen ancak kimsenin herhangi bir kaynak belirtmediği, benim de araştırmalarımda herhangi bir kaynakta denk gelmediğim, şehir efsanesi minvalinde ortalıkta dolanan bir söz. ancak, nef'i'nin böyle bir söz söylememiş olması onun anlayışının bu yönde olmadığı gerçeğini de değiştirmiyor tabii. zira nef'i siham-ı kaza'sındaki hicivlerini babasından başlayarak yazmıştır. kaside, kıt'a ve terkib-i bent tarzında önce babasından başlayarak (sıkı durun şimdi) gürcü mehmed paşa, kemankeş ali paşa, ekmekçizade ahmet paşa, veysî, nevizade atayî, kafzade, faizî, uruszade, bakî paşa, fırsatî, bahsî, mantıkî, ganizade nadirî, riyazî, azmizade haletî, halil paşa gibi pek çok kişiyi hicvetmiştir. yani nef'i'ye ait olduğu iddia edilen bu söz aslında çoktan faaliyete dökülmüştür nef'i' tarafından. zaten nef'i'nin istanbul'a gelmeden önce kullandığı mahlasından da belli her şey: darri. darri, zarara mensup demek.

hicvettiği babasının kars ve mıcıngerd sancak beyliği yapmış biri olduğunu da belirteyim. dedesi de pasinler sancak beyiydi bu arsız nef'i'nin. bunlar babadan oğula nesil herhalde.

ayrıca (bkz: siham-ı kaza/@balron)

devamını okuyayım »