batteryaboutdie

  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

conjunction

hepsi tek tek ezberlenmeye kalkışıldığında başa çıkılmaz fakat belli başlı gruplara ayırdığınız zaman iş çok daha kolaylaşır. bu konuda youtube'de videolar izleyerek yaklaşık 10 sayfa kadar not çıkartmıştım.

conjunctions

(bkz: because grubu)
- because
- as
- since
- inasmuch as
- insofar as
- seeing (that)
- seeing as
- for
- now (that) (present perfect)
- in that
- on the grounds that
- in view of the fact that
- so ____ that
- such ____ that
so + adj/adv + that
such + adj + noun + that

anlamları -den dolayı/-dığından dolayı/sebebiyle/bakımından olup, bunlardan sonra cümle gelir.
not: in that cümle başında asla kullanılmaz.

gibi:)

devamını okuyayım »