behind the big gate

  • 3000
  • 180
  • 11
  • 0
  • 4 gün önce

3 nisan 2020 hakan aygün'ün gözaltına alınması

bak adamın biri zamanında hürriyet tanımı için ne yapmış:

ıf liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear

"eğer hurriyetin herhangi bir anlamı varsa bu insanlara duymak istemediklerini söyleyebilme hakkıdır."

yani senin kutsalın başkalarının kutsalı olmak zorunda değildir, hür bir insan hiç bir kutsalı* gözetmeksizin bilimin ispatları çerçevesinde bildiğini toplumla paylaşma hakkında sahiptir. (*: "tabu" , dünyada geçerliliği bilimle ispatlı olan tek kutsal. 8 milyar+ insanın birey ve bir arada kollektif var olma hali, insan/toplum olmanın asgari müştereklerde ortak=evrensel=evrenin en ücra köşesinde geçerli olan tanımı.

ve bunu bu gezegende mevcut ve ilerideki koşullarda sağlayan adil eşit asgari yaşam standardı, yaşama hakkı ve çocukların çocuk olma hakları. bunun dışında bu gezegende "1 gr" kutsal yoktur, kutsalın var olduğu iddiası tümüyle nesillerden nesillere büyüyen tepeden inen kartopu misali koskoca bir yalandır.)

eğer ifade alenen ve salt bir hakaret içeriyor, yani kişi bilgi yaratmak ve bilginin tartışma alanı bulabilmesi için alan yaratma amacı gütmüyor, tam tersine bu hakaretten haz alma ve kişisel fayda sağlama hedefinde ise bu etik sorunudur ve tartışmaya açıktır.

ama herkes, misal muhammed* adındaki bir adamın hayatına dair konvansiyonel inanışların gizlediği veya bilerek arka plana attığı gerçekleri paylaşma hakkına ve toplumu bilgilendirme hakkına sahiptir. ancak bilgilendirilen bir toplum gelecekte neye inanacağına, neyin nasıl ispat edildiğine kanaat getirebilir ve hiç bir güç insanın özgür iradesini yaratan bilgi edinme hakkının önünde engel olarak duramaz.

(*: keza isa, keza musa, nuh buda oda şuda, kutsal inek, /tanrının "has oğulları" - diğer "aciz kulları" ve "kadınlar" ayrımı/ vs. vs. vs.)

devamını okuyayım »