benedict dante

  • 398
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

türk ordusunun dünyanın vicdanı olması

savaşmayı seven, savaşçı bir topluma göre orta asya'da göçebe bir halk olmamıza rağmen, zamanın günlük yaşantılarını günümüze getiren seyahatnameler ve yazıtlarda, türklerin ahlak anlayışının döneminin çok daha ilerisinde olduğu rahatça görülebilir.

bu paralelde, türk halkı zaman içinde iç içe girdiği toplumların, kültürlerin etkisiyle kötü özellikler edinmiş olsa bile ordu geleneği ile tarih boyunca her zaman korkutuculuğu ve merhametiyle tanınmıştır.

kimse boş argüman üretmeye çalışmasın, her ordu canice şeyler yapmıştır, gerektiğinde sivil de öldürmüştür. onun için, bunların kasıtlı, sürekli olup olmadığı orduları yargılamada asıl etken olabilir.

devamını okuyayım »