best man

  • 88
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 ay önce

ölenler nereye gidiyor

ölümden ne anlıyoruz önce bunu netleştirelim. ölünce canlı organizmanın fonksiyonları artık çalışmıyor. kütle var, ancak hayat diye anlamlandırdığımız canlılık yok. bazen kütle de tümüyle var olmayabiliyor. bombalı saldırıda parçalanan bedenler, uçak kazasında yok alan bedenler ya da yanarak ölenler.

ölümden herkes canlılığın son bulduğunu anlıyor. canlılığı:

* uyaranlara tepki gösterme
* üreme
* büyüme ve gelişme
* enerji üretme, metabolik olaylar
* adapte olabilme

şeklinde özetleyebiliriz. bu özellikleri taşımadığı için ölenler bizim için artık cansızdır. yani artık canı (ruhu) bizim için yoktur. bu anlamda doğmadan önce nasıl canlılığa dair bir şey yoksa ölünce de canlılığa dair herhangi bir şey olmadığı için aynı durum geçerli olacak gibi durmaktadır.

burada canlılığını sürdürmek ve kendini çoğaltmak için sahip olduğu bilinci konuşmak daha yerinde olacaktır. en basit haliyle bilinç kavramını farkındalık olarak tanımlayabiliriz. asıl sorulması gereken soru ölünce bilince ne olmaktadır? bilinç nereye gitmektedir?

bitkisel hayatta beyin ölümü gerçekleşmiş birini düşünelim. bu durumda bu kişinin bilinci sizce nereye gitmiştir? var mıdır? bilinç olmasa da o kişi canlılık özelliklerini taşıdığı için biz ona ölmedi deriz. makineye bağlı yaşayan biri için sizce onun ruhu var mıdır yoksa nereye gitmiştir?

olayın bir diğer yanı, dinde canlılık özelliği gösteren hayvanların ölünce toprak olduğu görüşü hakimdir. aslında canlıların hayatta kalma ve neslini sürdürme çabasının altında sonsuza yaklaşma isteği var gibi durmaktadır. insan için sonsuz bir hayatın varlığına inanma isteği yadsınamayacak kadar ortadadır.

üzerinde düşünülmesi gerekenler:

canlıların hayatta kalma ve çoğalma içgüdülerinin kaynağı nedir?
ölmüş bir canlının atomik olarak tüm varlığı mevcut iken, canlı olduğu zamanki atomsal etkileşimler neden devam etmemektedir?
insan tüm canlılar arasında düşünsel olarak bu denli gelişmiş iken neden varlığımıza ilişkin en temel sorulara binlerce yıldır net bir yanıt bulamıyoruz?

devamını okuyayım »
08.04.2017 21:28