bigbenoz

  • 520
  • 17
  • 1
  • 0
  • 4 gün önce

gaspıralı ismail

büyük türk şairi mehmet emin yurdakul'un "türkçe şiirler" kitabına teşekkür için şu mektubuyla seslenen türkçü:

"...asar-ı ebediyye ve şi'riyye arasında böyle meslekli bir eser aralaştırmak türk alemine büyük bir hizmettir ki derunen tebrik ediyorum. türk alemine dediğim mübalağa zannolunmasın; mübalağayı ne severim ve ne de ederim; doğrusudur, çünkü şiirlerinizi edirne, bursa, konya, ankara, erzurum türkleri anlayıp lezzetlenip okuyacakları gibi tiflis, tebriz, şirvan, horasan, türkistan, kaşgar, deşt-i kıpçak, sibirya, kazan ve kırım türkleri de okuyacaklardır ki, bu şerefe fuzuli ve nabi nail olamadılar.

kırk elli milyonluk ve otuz asırlık bu aleme iptida bir kaşık oğul balını yediren siz oldunuz ki size şereftir, bize saadettir. tebrik ediyorum...

tercüman'ın da çabaladığı bu yolda hizmettir. sade ve "kaba" lisandır ki, dersaadetin hamal ve kayıkçılarına, çin dahilinde bulunan türk devecilerine gazeteyi tanıtmıştır. kazan'da, sibirya'da olduğu gibi, tebriz'de ve horasan'da da bahçesaray dilini öğrenmeye meyil doğrumuştur."

(ahmet b. ercilasun, türk kültürü, sayı: 337-338, mayıs-haziran 1991)

devamını okuyayım »
21.03.2017 12:44