bilenadam32

  • 161
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

life of pi

filmdeki ilk mesaj, birlik teması ile 3 dine birden inanıp ortak tanrıyı yani tüm dinlerdeki tek yaratıcıyı kabul etmek olarak işleniyor sonrada dinleri birbirinden ayıran yol ayrımı din kurallarını, insanların hayatı anlamlandırmaya çalışırken gösterdikleri aşırılıktan ve yaşamın acı gerçeklerinden kaçarken ki duydukları ihtiyaçtan (aynı pinin anlattığı iki ayrı hikaye) kaynaklanan uydurulmuş din kuralları ve tanrıyla ilgili safsatalar olduğuna dikkat çekerek sorgucu derin örneklemelerle irdeliyor.filmin uyarlandığı kitabın yazarın büyük olasılıkla deist yada agnostik olmalı kanımca ve son olarak izlenimim şu ki yönetmen anlatmak istediği dünya bakışını elinden geldiğince sanatsal ve başarılı yansıtmış, film uyarlandığı kitap kadar felsefece derin olmasa da görsel şölenlerle bu açığını kapatmış.

devamını okuyayım »
03.03.2014 00:49